Đầu tư vào những học bổng ít người biết

Những học bổng danh tiếng thế giới của các trường đại học hàng đầu vô cùng danh giá, nhưng cái giá để nhận được chúng cũng rất trầy trật. Vậy tại sao bạn không chovào tầm ngắm những học bổng ít danh tiếng hơn, đồng nghĩa với khả năng giành được cũng cao hơn.Đó là học bổng chuyên ngành được cấp bởi khoa và trường đại học. Những học bổng này ít mang tính đại trà hơn và chỉ có những người thực sự quan tâm tới ngành học đó, trường đại học đó mới biết đến. Cách tốt nhất để biết về những học bổng này là liên hệ với các sinh viên đi trước, liên lạc với văn phòng sinh viên quốc tế, hoặc vào thẳng trang web của trường để thu thập thông tin.

1 2
Tel: (08) 3 5265960
Fax: (08) 3 5265614
Các Tiện Ích

Tìm kiếm khóa học

Quảng Cáo