Các trường trung học Mỹ nhận học sinh vào tháng 1/2012

Cùng chương trình 2 học kỳ như tại Việt nam, một số trường trung học Mỹ nhận học sinh vào học học kỳ 2, bắt đầu từ tháng 1 hàng năm. Năm học này, các trường đã sớm cung cấp thêm chỗ dành cho học sinh quốc tế, đặc biệt là học sinh từ Việt nam, vào học từ học kỳ 2 của năm học. Chương trình chỉ dành cho những em đang học lớp 11 trở xuống. Các em học sinh sẽ được làm bài kiểm tra Anh văn đầu vô bằng test SLE


Ý kiến của bạn
Ý kiến Của Bạn
Tên :
Email :
Tiêu Đề :
Nội Dung :
Các Tin Khác :
Tel: (08) 3 5265960
Fax: (08) 3 5265614
Các Tiện Ích

Tìm kiếm khóa học

Quảng Cáo