Thông báo của LSQ Mỹ

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. HCM hiện đang hoạt động và sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi có chỉ thị khác. Tất cả các Dịch vụ Lãnh sự: Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ, Dịch vụ Visa Không Di dân, và Dịch vụ Visa Nhập cư sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi có thông báo thêm. Các hoạt động khác sẽ được xem xét tuỳ từng trường hợp.

Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web http://www.state.gov/m/rls/2013/214880.htm


Ý kiến của bạn
Ý kiến Của Bạn
Tên :
Email :
Tiêu Đề :
Nội Dung :
Các Tin Khác :
Tel: (08) 3 5265960
Fax: (08) 3 5265614
Các Tiện Ích

Tìm kiếm khóa học

Quảng Cáo