Cơ hội học trọn gói IELTS tại SAP Education tiết kiệm 50%

- Cam kết 4.5 IETLS: Học phí trọn gói: 20 triệu đồng

- Cam kết 5.5 IELTS: Học phí trọn gói: 25 triệu đồng

- Cam kết 6.5 IELTS: Học phí trọn gói: 40 triệu đồng

Thời gian học: Tối thiểu 03 tháng

Sap Education - một trung tâm tiếng Anh mới được ra đời để cung cấp chương trình dạy học sáng tạo và linh hoạt nhất: Luyện thi IELTS cam kết đầu ra.

Tại Sap Education chúng tôi không có những khóa học riêng lẻ mà thay thế bằng các chương trình học trọn gói, bởi vì chúng tôi hiểu rằng những khóa học riêng rẽ, không thể cung cấp cho học viên những kĩ năng toàn diện và hệ thống, do vậy - bạn chỉ cần đến với Sap Education để nhận được những chương trình học trọn gói và thông tin hữu ích để đạt được ước mơ của mình một cách hiệu quả và chiến lược nhất.


Ý kiến của bạn
Ý kiến Của Bạn
Tên :
Email :
Tiêu Đề :
Nội Dung :
Các Tin Khác :
Tel: (08) 3 5265960
Fax: (08) 3 5265614
Các Tiện Ích

Tìm kiếm khóa học

Quảng Cáo