Trường thương mại London (LSC)

Trường Thương Mại Luân Đôn (LSC) là trường tư thục được công nhận chính thức bởi Hội Đồng Thẩm Định Giáo Dục Cao Đẳng và Đại Học tại Anh Quốc (BAC) và là thành viên của ESC, Hội Đồng Anh.

+ Ngành học về khối ngành kinh tế, IT cấp bậc đại học:

                        Tổng thời lượng chương trình: 2 năm (full time)

                        Học phí: 9,950 GBP / 2 năm     

                        Yêu cầu: tốt nghiệp 12, IELTS tối thiểu 5.5 (4 kỷ năng)

                        Học bổng khóa tháng 04/06 -2012: 2,000 GBP

+  Ngành học về khối ngành kinh tế, IT, quản trị khách sạn du lịch cấp bậc thạc sĩ:

                        Tổng thời lượng chương trình: 1 năm (full time)

                        Học phí: 6,450 GBP /  năm      

                        Yêu cầu: tốt nghiệp đại học, IELTS tối thiểu 5.5 -6.0 (4 kỷ năng)

                        Học bổng khóa tháng 02/04- 2012: 1,500 GBP

+ Dự bị đại học:

                        Tổng thời lượng chương trình: 1 năm (full time)

                        Học phí: 3,950 GBP / 1 năm     

Yêu cầu: tốt nghiệp 11 (18 tuổi), IELTS tối thiểu 5.0 (Writing 4.5/ Others 4.0 at least)

                        Học bổng khóa tháng 2012: 2,950 GBP (đi kèm theo khóa Đại học)

+ Dự bị thạc sĩ

                        Tổng thời lượng chương trình: 04 tháng (full time)

                        Học phí: 500 GBP / 4 tháng     

Yêu cầu: tốt nghiệp đại học, IELTS tối thiểu 5.5 (4 kỹ năng)

+ Khóa học tiếng Anh: dành cho student Visitor Visa ( không cần IELTS – chỉ làm bài TEST làm phỏng vấn với trường)

                        Học phí:           1,950 GBP (6 tháng)

                                                2,450 GBP (9 tháng)

Tuy nhiên nếu học sinh học tiếng Anh lẫn chính khóa thi học sinh sẽ nhận được nhiều ưu đãi từ LSC/SBL:

                        Tiếng Anh (6 tháng) + Đại học –  Tổng Học phí : 8,400 GBP / 30  tháng

                        Tiếng Anh (6 tháng) + Thạc sĩ –  Tổng Học phí : 5,900 GBP / 18 tháng

Đặc biệt:

+ Dự bị Đại học + Đại Học = 8,450 GBP / 3 năm.                                                                         

+ Khoá học: IELTS Preparation cho hoc viên. Học viên được miễn phí đến 1 tháng tại Hồ chí Minh với giáo viên chất lượng cao.


Ý kiến của bạn
Ý kiến Của Bạn
Tên :
Email :
Tiêu Đề :
Nội Dung :
Các Tin Khác :
Tel: (08) 3 5265960
Fax: (08) 3 5265614
Các Tiện Ích

Tìm kiếm khóa học

Quảng Cáo