Học bổng Đại học Latrobe

- Academic Excellence Scholarships:

Học bổng Học thuật xuất sắc của trường Đại học Latrobe hướng tới những sinh viên Quốc tế đạt kết quả cao từ các quốc gia ở bậc Đại học và Sau Đại học. Học bổng này chỉ dành cho sinh mới nhập học và tối đa 2 học kỳ.

The AES Awards được áp dụng cho tất cả các sinh viên quốc tế theo học khóa Đại học tòan thời gian (Các khóa học nghiên cứu, Trao đổi văn hóa, ELICOS, dự bị Đại học hoặc Cao đẳng ko được phép tham gia chương trình học bổng này)

Sự lựa chọn sẽ dựa trên kết quả học tập, sinh viên muốn xin học bổng phải đạt kết quả tối thiểu 75% hoặc tương đương ở năm học trước. Sinh viên sẽ phải hoàn thành Đơn xin học bổng, tuy nhiên sinh viên cần nộp đơn đến bộ phận tuyển sinh và phải nhận được thư mời học của Truờng Đại học Latrobe trước khi hết hạn xét học bổng. Những sinh viên có thư mời có điều kiện vẫn có thể tham gia.

Hạn nộp hồ sơ xin học bổng: Kỳ 2, 2012 (nhập học tháng 07/2012):

  • Thứ Sáu ngày 18 tháng 05 năm 2012: Đối với sinh viên nộp từ nước ngoài
  • Thứ Sáu ngày 29 tháng 06 năm 2012: Đối với sinh viên nộp ở trong nước

Học bổng Đông Nam Á (AU$3000)

Đại học Latrobe khuyến khích những sinh viên xuất sắc nộp đơn xin học bổng Đại học. Những học bổng này được trừ vào học phí và trao cho sinh viên cho đến khi đủ số lượng cho phép. Sinh viên Việt Nam muốn nộp đơn phải đáp ứng đuợc các yêu cầu đầu vào bậc Đại học và viết một bản Personal Statement khoảng 500 từ.


Ý kiến của bạn
Ý kiến Của Bạn
Tên :
Email :
Tiêu Đề :
Nội Dung :
Các Tin Khác :
Tel: (08) 3 5265960
Fax: (08) 3 5265614
Các Tiện Ích

Tìm kiếm khóa học

Quảng Cáo