Trả lời - thắc mắc về du học Anh Quốc ?

1. Các khóa học Sau đại học 

-Dự bị Thạc sỹ - Pre Master

· Bạn có thể phải tham gia khóa học Dự bị Thạc sĩ nếu bằng cấp hoặc khả năng tiếng Anh của bạn chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu nhập học của chương trình Thạc sĩ

· Các khóa học Dự bị Thạc sĩ thường kéo dài từ một học kỳ đến một năm học với nội dung bao gồm những môn học chuyên ngành, môn học về kỹ năng học tập, văn hóa và ngôn ngữ. Nhiều khóa học đảm bảo bạn được tiếp tục chuyển tiếp lên học chương trình Thạc sĩ ở một trường đại
học nhất định
· Việc đánh giá kết quả học tập được dựa trên các bài kiểm tra hết môn và có thể bao gồm các bài thi

Điều kiện nhập học: Bằng đại học và điểm IELTS tối thiểu 5.0

+ Chứng chỉ hoặc Diploma Sau đại học (PG Cert/Dip)

· Các khóa học lấy chứng chỉ và Diploma Sau đại học thường kéo dài một năm học (9 tháng) theo hình thức lên lớp và không bao gồm phần viết luận văn và nghiên cứu
· Các bằng cấp này được xem là những bằng cấp chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan như giáo dục hoặc quản lý, tạo ra một sự khởi đầu tuyệt vời cho nghề nghiệp của bạn
· Việc đánh giá kết quả học tập được dựa trên các bài kiểm tra hết môn và/hoặc các bài thi cuối khóa

Điều kiện nhập học: Bằng đại học và điểm IELTS tối thiểu 6.0 hoặc bằng Dự bị Thạc sĩ

+ Thạc sĩ lên lớp (MA, MSc, LLM, MEd )

· Chương trình Thạc sĩ theo hình thức lên lớp thường kéo dài trong một năm (12 tháng) và bao gồm hai yếu tố: bạn sẽ hoàn tất một số học phần (bao gồm học tại lớp, dự seminar, viết tiểu luận và thi) và viết luận văn
· Việc đánh giá kết quả học tập được dựa trên các bài kiểm tra hết môn và/hoặc các bài thi cuối khóa và luận văn

Điều kiện nhập học: Bằng đại học, điểm IELTS tối thiểu 6.5 hoặc bằng Dự bị Thạc sĩ

Thạc sĩ Nghiên cứu (MA/MSc by research, MRes, MPhil):

· Chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu kép dài từ một đến ba năm
· Bạn sẽ không tham gia vào các lớp học trên lớp mà sẽ dành toàn thời gian cho công tác nghiên cứu và làm việc dưới sự hướng dẫn của một giáo sư
· Kết quả cuối cùng sẽ được đánh giá dựa trên chất lượng bài luận văn khoảng 30.000-40.000 từ

Điều kiện nhập học: Bằng đại học với chuyên ngành phù hợp, điểm IELTS tối thiểu 6.5 và đề
cương nghiên cứu

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA): 

· Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh thường kéo dài trong một năm (12 tháng)
· MBA là chương trình Thạc sĩ giảng dạy chuyên về lĩnh vực Kinh doanh nhằm giúp cho bạn có được một bước thăng tiến thực sự trong công tác quản lý. Bằng cấp này được xem là bằng cấp sau đại học nổi tiếng và phổ biến nhất
· Việc đánh giá kết quả học tập được dựa trên các bài kiểm tra hết môn, bài thi và luận văn


Ý kiến của bạn
Ý kiến Của Bạn
Tên :
Email :
Tiêu Đề :
Nội Dung :
Các Tin Khác :
Tel: (08) 3 5265960
Fax: (08) 3 5265614
Các Tiện Ích

Tìm kiếm khóa học

Quảng Cáo