Học bổng lên đến $8,000 tại đại học ACU

Trường đại học ACU - Australian Catholic University hiện đang có các suất học bổng dành cho sinh viên quốc tế:

1. Học bổng anh ngữ:

Học bổng trị giá 2 tuần anh văn cho mỗi 12 tuần anh văn

Điều kiện:

- Học bổng dành cho sinh viên quốc tế đăng ký ít nhất 12 tuần anh văn tại đại học ACU

- Hạn chót đăng ký là ngày 31/01/2012

 

2. Học bổng lên đến $8,000 khoa Business - khóa 2012:

Học bổng trị giá $1,000 cho mỗi học kỳ tại khoa Kinh doanh của trường trong năm 2012 (điều kiện: phải đạt điểm đậu hoặc hơn ở mỗi học kỳ). Nếu bạn hoàn thành xuất sắc tất cả các học kỳ, học bổng bạn có thể đạt được là:

 Chương trình đại học   Bằng đơn/ Single Degree   Bằng kép/ Double Degree 
Tổng giá trị học bổng bạn đạt được $6,000 $8,000
Chương trình sau đại học Bằng đơn/ Single Degree Bằng kép/ Double Degree
Thạc sỹ $3,000 $4,000
Thạc sỹ (Advance) $4,000 -

Điều kiện:

- Dành cho sinh viên quốc tế đăng ký khóa đại học và sau đại học (coursework programs) của khoa Kinh doanh tại một trong các chi nhánh của Đại học ACU tại Úc trong năm 2012

- Đăng ký học 3 môn/ học kỳ

- Học bổng sẽ cấp $1,000/ học kỳ và tiếp tục áp dụng cho học kỳ tiếp theo khi sinh viên hoàn tất học kỳ với điểm đậu hoặc hơn.


Ý kiến của bạn
Ý kiến Của Bạn
Tên :
Email :
Tiêu Đề :
Nội Dung :
Các Tin Khác :
Tel: (08) 3 5265960
Fax: (08) 3 5265614
Các Tiện Ích

Tìm kiếm khóa học

Quảng Cáo