Cơ hội học bổng A level, Foundation, Diploma cùng tập đoàn INTO – Anh Quốc

INTO là 1 tập đoàn giáo dục uy tín thế giới - hợp tác với các trường Đại học hàng đầu tại Anh Quốc như University of Manchester, University of Exeter, University of East Anglia (Norwich và London), Newcastle University, Glasgow Caledonian University, City University London, Queen's University Belfast & St George's University of London.

Chương trình học và học bổng tại các trường đại học hàng đầu vương quốc Anh:
1. A Level
 - Kéo dài 2 năm (5 hoặc 6 học kỳ), là chứng chỉ vàng để vào các trường Đại học hàng đầu tại Anh Quốc như Cambridge, Oxford, London School of Economics,...
- A level trang bị cho sinh viên những kiến thức vững chắc về chuyên ngành mà bạn sẽ học ở Đại học.
- Do INTO UEA và INTO Manchester thiết kế và giảng dạy.
- Kỳ nhập học: tháng 9 (A level 6 học kỳ) và tháng 1 (A level 5 học kỳ).
- Chương trình học bổng: học bổng 50% trị giá £16,065 cho chương trình A levels tại University of East Anglia và học bổng 25% trị giá £5,280 cho chương trình A levels tại University of Manchester.
2. Dự bị đại học chuyển tiếp vào năm 1 tại các trường đại học
 - Kéo dài 1 năm, là sự chuẩn bị hoàn hảo cho sinh viên quốc tế muốn vào học tại trường Đại học Manchester, Exeter, East Anglia, City London, Newcastle, Queen's Belfast, Glasgow Caledonian, St George's University hoặc vào các trường ĐH thuộc khối Bắc Anh như Bradford, Huddersfield, Leeds, Leeds Metropolitan...
- Kỳ nhập học: tháng 9 và tháng 1.
- Chương trình học bổng: Học bổng 10% - 30% tại tất cả các trung tâm INTO.
- Học bổng 100% tại INTO Queen's Belfast, INTO Newcastle, INTO UEA.
 
3. Chương trình cao đẳng chuyển tiếp vào năm 2 tại các trường đại học (Diploma)
- Kéo dài 1 năm, là sự chuẩn bị hoàn hảo cho sinh viên quốc tế muốn vào học tại các trường Đại học Manchester, Exeter, East Anglia, City London, Newcastle, Queen's Belfast, Glasgow Caledonian, St George's University hoặc vào các trường ĐH thuộc khối Bắc Anh như Bradford, Huddersfield, Leeds, Leeds Metropolitan...
 - Kỳ nhập học: tháng 9 và tháng 1 ( chuyên ngành kinh doanh và kinh tế).
 - Chương trình học bổng: Học bổng 100% trị giá 11.490 tại INTO Queen's Belfast, Học bổng £1.500 tại INTO Scotland, Học bổng £1.000 - £3.000 tại INTO UEA London.
 
4. Dự bị Thạc Sỹ
- Kéo dài 1 năm, chương trình nhằm mục đích trang bị kỹ năng học tập trong môi trường Đại học Anh Quốc và củng cố trình độ Tiếng Anh cho các bạn sinh viên muốn học chương trình Thạc sỹ tại Anh Quốc.
- Kỳ nhập học: tháng 9 (3 học kỳ) và tháng 1 (2 học kỳ).
- Chương trình học bổng: Học bổng 100% trị giá 11.490 tại INTO Queen's Belfast, Học bổng £2.000 - £5.000 tại INTO City London, Học bổng £1.000 - £3.000 tại INTO UEA London, Học bổng £1.500 tại INTO Scotland.


Ý kiến của bạn
Ý kiến Của Bạn
Tên :
Email :
Tiêu Đề :
Nội Dung :
Các Tin Khác :
Tel: (08) 3 5265960
Fax: (08) 3 5265614
Các Tiện Ích

Tìm kiếm khóa học

Quảng Cáo