Đặt Chổ Ở
Vui lòng hoàn thành các thông tin dưới đây để bắt đầu làm bài kiểm tra.
Họ và tên:
Giới tính:
Ngày sinh:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tỉnh thành:
Số hiệu Visa:
Số hộ chiếu:
Khóa học 1
Khóa học
Tại trường:
Địa chỉ trường
Khóa học 2
Khóa học
Tại trường
Địa chỉ trường
Khóa học 3
Khóa học
Tại trường
Địa chỉ trường
Nuớc:
Đăng ký chổ ở:
Loại hình nhà ở
Nhà có vườn
Yêu động vật
Thích yên tĩnh
Hút thuốc:
Gần trường:
Chi Phí - Tính theo tuần (AUD):
Thời gian dự định thuê:
Đăng ký đưa đón sân bay
Số hiệu chuyến bay
Tại sân bay
Giờ đi:
Giờ đến:
Ngày đến:
Form: