Nhiều lãnh đạo, cán bộ của BV Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí bị kỷ luật vì liên quan đến việc mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Hôm nay (30/6), UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy BV Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Sau khi kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy BV Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lý do kỷ luật vì trong thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2022, Đảng ủy BV Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng thời buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm trong việc xây dựng dự toán, giá kế hoạch mua sắm, giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, trong đó có việc đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Nhiều lãnh đạo BV Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí bị kỷ luật do liên quan Công ty Việt Á

 UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện ông Trần Viết Tiệp và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Đức Điệp.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với Trưởng khoa Hóa sinh Nguyễn Thị Thu Hà.

Chi ủy viên Chi bộ Kế hoạch – Điều dưỡng – Quản lý chất lượng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bà Nguyễn Thị Lan bị cách chức chi ủy viên.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy viên, Phó Giám đốc BV Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí Nguyễn Thị Hồng Hoa.

By admin