Thứ tư, 25/5/2022, 09:18 (GMT+7)

Mưa lớn khiến các tuyến phố ngập nước nhưng đó là dịp người dân trổ tài bắt cá và nhận quả ngọt.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích.

Người dân Vĩnh Phúc mang nôm ra bắt cá...

Người dân Vĩnh Phúc mang nôm ra bắt cá…

... thành quả quá ngọt ngào.

… thành quả quá ngọt ngào.

Có cá ăn vài ngày rồi.

Có cá ăn vài ngày rồi.

Đường ngập nhưng ai cũng vui.

Đường ngập nhưng ai cũng vui.

Một người ở Thái Bình cũng khoe thành quả.

Một người ở Thái Bình cũng khoe thành quả.

Mộc Trà (st)

By admin