Theo Đại sứ quán Mỹ, việc hợp tác này không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, mà còn thúc đẩy sự gắn bó giữa Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Học viện Ngoại giao. Điều này cũng thể hiện cam kết của Mỹ nhằm hỗ trợ sự phát triển của một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập.

Khánh thành Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Mỹ - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Mỹ tại Học viện Ngoại giao Việt Nam Ảnh: Minh Châu

Trung tâm là Không gian Mỹ hợp tác chung thứ hai ở miền Bắc Việt Nam, sau Không gian Mỹ tại Trường ĐH Thái Nguyên và được phát triển dựa trên thành công của những chương trình nổi tiếng của Trung tâm Mỹ Hà Nội, như chương trình STEM, nâng cao kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng nghệ, các chương trình trao quyền cho phụ nữ, giới trẻ và các chương trình về môi trường. 

“Trung tâm này cùng với hơn 600 Không gian Mỹ trên khắp thế giới giúp tăng cường đối thoại mở và xây dựng cầu nối hiểu biết lẫn nhau, bằng việc hoạt động như các trung tâm học tập cho học sinh, sinh viên, cũng như các không gian cộng đồng dành cho những người quan tâm tới văn hóa và các giá trị của Mỹ” – Đại sứ Knapper phát biểu tại buổi lễ.

Trung tâm mở cửa rộng rãi cho các học giả, các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên, các khoa, cũng như công chúng nói chung. Đây sẽ là một diễn đàn cho các chương trình văn hóa giáo dục, hỗ trợ nghiên cứu và các dịch vụ học thuật. Trung tâm cũng sẽ hỗ trợ các chương trình của Học viện Ngoại giao Việt Nam, như chương trình Nghiên cứu về Mỹ, các khóa học tiếng Anh và phát triển năng lực lãnh đạo, đồng thời cung cấp thông tin về nước Mỹ và chính sách ngoại giao của nước này.


Dương Ngọc

By admin