Đại biểu Quốc hội: Tránh tình trạng nhờn thuốc với hậu kiểm phim phổ biến trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Đai biểu Phạm Trọng Nhân phát biểu tại phiên thảo luận – Ảnh: Quochoi.vn

Tiền kiểm là bất khả thi?

Chiều 25-5, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật điện ảnh sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết về việc phân loại phim, theo Ủy ban thường vụ Quốc hội, phân loại phim theo độ tuổi người xem được nhiều quốc gia áp dụng.

Theo đó, chia làm 6 loại phim, gồm loại P (phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi), phim 18+, phim 16+, phim 13+, phim loại K (được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ), phim loại C (phim không được phép phổ biến).

Tiêu chí phân loại phim áp dụng chung cho các hình thức phổ biến phim do bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quy định.

Ông Vinh cũng cho hay đa số ý kiến đồng tình với phương án tự phân loại đối với phim phổ biến trên không gian mạng. Một số ý kiến đề nghị phải cấp phép phân loại phim phổ biến trên không gian mạng…

Thảo luận sau đó, đại biểu Nguyễn Văn Khải (Hà Nam) bày tỏ quan tâm và băn khoăn về việc phổ biến phim trên không gian mạng.

Ông nói dự thảo luật tại điều 21 đã chỉnh lý chọn quy định hậu kiểm đối với hình thức phổ biến này, đồng thời bổ sung một số nội dung quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phổ biến phim, gỡ bỏ phim vi phạm, biện pháp quản lý phim, phổ biến phim trên mạng để tạo cơ sở cho công tác hậu kiểm.

“Đối với một xã hội số, một không gian mạng mênh mông, không biên giới như hiện nay, tôi nghĩ quy định tiền kiểm là bất khả thi và không phù hợp với thông lệ quốc tế. Tôi đồng tình với quy định hậu kiểm đối với hình thức phổ biến phim trên không gian mạng”, ông Khải nêu.

Cho rằng việc quản lý chưa hiệu quả các nền tảng không gian mạng đã gây tổn thương không nhỏ đến đời sống tinh thần của xã hội, đại biểu Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) nêu quan điểm cần nghiên cứu kỹ lưỡng việc quy định cơ chế hậu kiểm đối với quản lý phim trên không gian mạng để giảm thiểu các tình trạng xuyên tạc sự thật lịch sử, đưa các thông tin xấu, độc.

</p> <p class="">Theo đó, việc gỡ bỏ các nội dung vi phạm không mang nhiều ý nghĩa khi nội dung đó đã tiếp cận được nhiều khán giả, có thể được tải xuống và đăng trên các nền tảng khác. Trong khi việc sử dụng mạng xã hội rất phổ biến và thông tin lan tỏa mọi lúc, mọi nơi. </p> <p class="">Ông Nhân cho rằng cần có giải pháp để cha mẹ, người giám hộ của trẻ có thể tự kiểm soát, quản lý, đảm bảo trẻ em xem phim trên không gian mạng đúng độ tuổi.<span style=""><br /></span></p> <p class="">Đồng thời đề nghị cần áp dụng quy trình quản lý chặt chẽ để được cấp phép, cần đảm bảo sự công bằng cho các cá nhân, tổ chức tham gia vào nền công nghiệp điện ảnh, tránh tình trạng “nhờn thuốc” với hậu kiểm. <span style=""><br /></span></p> <p class="">“Có phải hậu kiểm đã nhờn thuốc khi các vi phạm cứ lặp đi lặp lại và đồng thời cho thấy một khoảng trống pháp lý trong bảo vệ chủ quyền văn hóa và tâm thức của mọi người trước hành động xâm lăng được bao bọc bởi vẻ ngoài gắn mác nghệ thuật thứ bảy”, ông Nhân đặt vấn đề.</p> <p class=""><span style="">Đồng thời, đề xuất cần tiếp tục rà soát các quy định về hậu kiểm đối với việc phổ biến phim trên không gian mạng; đảm bảo khi các quy định của luật có hiệu lực, các nền tảng xuyên biên giới không có được được bất kỳ cơ hội nào “xâm lấn bờ cõi tư tưởng văn hóa của người xem”.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img loading="lazy" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/5/25/photo-1-16534789053062096016000.jpg" id="img_9f3832c0-dc1f-11ec-ade1-51485b4aa2b5" w="780" h="520" alt="Đại biểu Quốc hội: Tránh tình trạng nhờn thuốc với hậu kiểm phim phổ biến trên mạng xã hội - Ảnh 2." title="Đại biểu Quốc hội: Tránh tình trạng nhờn thuốc với hậu kiểm phim phổ biến trên mạng xã hội - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="9f3832c0-dc1f-11ec-ade1-51485b4aa2b5" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2022/5/25/photo-1-16534789053062096016000.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nêu ý kiến tại phiên thảo luận – Ảnh: Quochoi.vn</p> </div> </div> <p class=""><b>Đoàn làm phim nước ngoài khi quay ở Việt Nam phải cung cấp kịch bản chi tiết?</b></p> <p class="">Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đề nghị các quy định về cấp phép kiểm duyệt, kiểm soát, phân loại… phải bình đẳng giữa điện ảnh trong nước và nước ngoài tại Việt Nam, đối với các nền tảng OTT cung cấp sản phẩm điện ảnh xuyên biên giới qua các mạng xã hội. </p> <p class="">Với các dự án quay phim một phần tại Việt Nam, ông Nghĩa đề nghị quy định phải nộp toàn bộ kịch bản chi tiết, từ đó mới biết họ sẽ sử dụng các hình ảnh quay tại nước ta trong mục đích gì. </p> <p class="">Kịch bản cần bằng ngôn ngữ gốc và bằng tiếng Việt vì nếu bản dịch kém hoặc cố ý tránh né thì ta không nắm được thực chất họ sẽ sử dụng các hình ảnh đó cho mục đích gì. Khi xảy ra việc sử dụng bất lợi cho ta ở nước ngoài thì không có cách nào ngăn chặn… </p> <p class="">Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh (Vĩnh Long) cũng chỉ rõ<span style=""> việc thu hút các tổ chức nước ngoài đến Việt Nam quay phim hoặc hợp tác sản xuất phim là điều rất cần thiết. </span></p> <p class=""><span style="">Tuy nhiên kịch bản tóm tắt chưa thể hiện hết nội dung phim và việc thẩm định kịch bản phim với nội dung đầy đủ mới đảm bảo các yêu cầu về chính trị, quốc phòng và an ninh. Đây cũng là kinh nghiệm của một số quốc gia trong thẩm định kịch bản phim.</span></p> <p class=""><span style="">Giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng </span><span style="">nhiều đại biểu đồng ý về vấn đề yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất phim nước ngoài cung cấp kịch bản chi tiết bằng tiếng Việt là quan điểm đúng và mong ủng hộ. </span></p> </p></div> <script> function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); } </script> <div class="post-share"> <div class="post-share-icons cf"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/25/dai-bieu-quoc-hoi-tranh-tinh-trang-nhon-thuoc-voi-hau-kiem-phim-pho-bien-tren-mang-xa-hoi-hanh-trang-du-hoc/" class="link facebook" target="_blank" > <i class="fa fa-facebook"></i></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/25/dai-bieu-quoc-hoi-tranh-tinh-trang-nhon-thuoc-voi-hau-kiem-phim-pho-bien-tren-mang-xa-hoi-hanh-trang-du-hoc/&text=%C4%90%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20Qu%E1%BB%91c%20h%E1%BB%99i%3A%20Tr%C3%A1nh%20t%C3%ACnh%20tr%E1%BA%A1ng%20%E2%80%98nh%E1%BB%9Dn%20thu%E1%BB%91c%E2%80%99%20v%E1%BB%9Bi%20h%E1%BA%ADu%20ki%E1%BB%83m%20phim%20ph%E1%BB%95%20bi%E1%BA%BFn%20tr%C3%AAn%20m%E1%BA%A1ng%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link twitter" target="_blank"> <i class="fa fa-twitter"></i></a> <a href="mailto:?subject=Đại%20biểu%20Quốc%20hội:%20Tránh%20tình%20trạng%20%26#8216;nhờn%20thuốc%26#8217;%20với%20hậu%20kiểm%20phim%20phổ%20biến%20trên%20mạng%20xã%20hội%20%26#8211;%20Hành%20trang%20du%20học&body=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/25/dai-bieu-quoc-hoi-tranh-tinh-trang-nhon-thuoc-voi-hau-kiem-phim-pho-bien-tren-mang-xa-hoi-hanh-trang-du-hoc/" class="link email" target="_blank" > <i class="fa fa-envelope-o"></i></a> <a href="https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/25/dai-bieu-quoc-hoi-tranh-tinh-trang-nhon-thuoc-voi-hau-kiem-phim-pho-bien-tren-mang-xa-hoi-hanh-trang-du-hoc/&title=%C4%90%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20Qu%E1%BB%91c%20h%E1%BB%99i%3A%20Tr%C3%A1nh%20t%C3%ACnh%20tr%E1%BA%A1ng%20%E2%80%98nh%E1%BB%9Dn%20thu%E1%BB%91c%E2%80%99%20v%E1%BB%9Bi%20h%E1%BA%ADu%20ki%E1%BB%83m%20phim%20ph%E1%BB%95%20bi%E1%BA%BFn%20tr%C3%AAn%20m%E1%BA%A1ng%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link linkedin" target="_blank" > <i class="fa fa-linkedin"></i></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/25/dai-bieu-quoc-hoi-tranh-tinh-trang-nhon-thuoc-voi-hau-kiem-phim-pho-bien-tren-mang-xa-hoi-hanh-trang-du-hoc/&text&title=%C4%90%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20Qu%E1%BB%91c%20h%E1%BB%99i%3A%20Tr%C3%A1nh%20t%C3%ACnh%20tr%E1%BA%A1ng%20%E2%80%98nh%E1%BB%9Dn%20thu%E1%BB%91c%E2%80%99%20v%E1%BB%9Bi%20h%E1%BA%ADu%20ki%E1%BB%83m%20phim%20ph%E1%BB%95%20bi%E1%BA%BFn%20tr%C3%AAn%20m%E1%BA%A1ng%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link telegram" target="_blank" > <i class="fa fa-telegram"></i></a> <a href="javascript:pinIt();" class="link pinterest"><i class="fa fa-pinterest"></i></a> </div> </div> <div class="clearfix mb-3"></div> <nav class="navigation post-navigation" role="navigation" aria-label="Bài viết"> <h2 class="screen-reader-text">Điều hướng bài viết</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/25/quang-ninh-se-co-duong-50km-tu-tp-ha-long-toi-tinh-lang-son-hanh-trang-du-hoc/" rel="prev">Quảng Ninh sẽ có đường 50km từ TP Hạ Long tới tỉnh Lạng Sơn – Hành trang du học <div class="fa fa-angle-double-right"></div><span></span></a></div><div class="nav-next"><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/25/khong-co-van-phong-o-viet-nam-facebook-google-van-phai-go-xoa-clip-hinh-anh-doc-hai-voi-tre-em-hanh-trang-du-hoc/" rel="next"><div class="fa fa-angle-double-left"></div><span></span> Không có văn phòng ở Việt Nam, Facebook, Google vẫn phải gỡ, xóa clip, hình ảnh độc hại với trẻ em – Hành trang du học</a></div></div> </nav> </article> </div> <div class="media mg-info-author-block"> <a class="mg-author-pic" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/0454954d754559fca4e0d788e3b25bd3?s=150&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/0454954d754559fca4e0d788e3b25bd3?s=300&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-150 photo' height='150' width='150' loading='lazy'/></a> <div class="media-body"> <h4 class="media-heading">By <a href ="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/">admin</a></h4> <p></p> </div> </div> <div class="mg-featured-slider p-3 mb-4"> <!--Start mg-realated-slider --> <div class="mg-sec-title"> <!-- mg-sec-title --> <h4>Related Post</h4> </div> <!-- // mg-sec-title --> <div class="row"> <!-- featured_post --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/06/30/pho-giam-doc-trung-tam-y-te-o-binh-duong-cung-thuoc-cap-bi-bat-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Phó giám đốc Trung tâm y tế ở Bình Dương cùng thuộc cấp bị bắt – Hành trang du học"> Phó giám đốc Trung tâm y tế ở Bình Dương cùng thuộc cấp bị bắt – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th6 30, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/06/30/nghet-tho-phut-giai-cuu-nguoi-dan-ong-dung-tren-lan-can-chung-cu-la-het-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Nghẹt thở phút giải cứu người đàn ông đứng trên lan can chung cư la hét – Hành trang du học"> Nghẹt thở phút giải cứu người đàn ông đứng trên lan can chung cư la hét – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th6 30, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/06/30/ky-luat-nhieu-lanh-dao-benh-vien-tai-quang-ninh-lien-quan-cong-ty-viet-a-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Kỷ luật nhiều lãnh đạo bệnh viện tại Quảng Ninh liên quan công ty Việt Á – Hành trang du học"> Kỷ luật nhiều lãnh đạo bệnh viện tại Quảng Ninh liên quan công ty Việt Á – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th6 30, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> </div> </div> <!--End mg-realated-slider --> </div> <!--sidebar--> <!--col-md-3--> <aside class="col-md-3"> <aside id="secondary" class="widget-area" role="complementary"> <div id="sidebar-right" class="mg-sidebar"> <div id="block-3" class="mg-widget widget_block"><div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Bài viết mới</h2><ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/07/01/tram-anh-the-face-gap-ao-giac-trong-vai-chinh-dau-tay/">Trâm Anh The Face gặp ảo giác trong vai chính đầu tay</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/06/30/tong-thong-indonesia-mang-thong-diep-cua-ong-zelensky-chuyen-cho-ong-putin/">Tổng thống Indonesia mang thông điệp của ông Zelensky chuyển cho ông Putin</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/06/30/phim-trieu-do-trai-hoa-do-cua-victor-vu-co-tao-thanh-bom-tan-truyen-hinh/">Phim triệu đô ‘Trại hoa đỏ’ của Victor Vũ có tạo thành ‘bom tấn’ truyền hình?</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/06/30/tong-thong-biden-co-the-ket-lieu-di-san-cua-ong-trump/">Tổng thống Biden có thể “kết liễu” di sản của ông Trump?</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/06/30/man-bat-sau-rieng-tham-hoa/">Màn bắt sầu riêng thảm họa</a></li> </ul></div></div></div> </div> </aside><!-- #secondary --> </aside> <!--/col-md-3--> <!--/sidebar--> </div> </div> </main> <!--==================== FOOTER AREA ====================--> <footer> <div class="overlay" style="background-color: ;"> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-widget-area"> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div id="custom_html-2" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Khoa</h6><div class="textwidget custom-html-widget"> <ul> <li> <a href="https://fme.haui.edu.vn/">Khoa Cơ khí</a> </li> <li> <a href="https://fct.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ Hoá</a> </li> <li> <a href="https://fgd.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ may & TKTT</a> </li> <li> <a href="https://fat.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ Ô tô</a> </li> <li> <a href="https://fit.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ thông tin</a> </li> <li> <a href="https://ee.haui.edu.vn/">Khoa Điện</a> </li> <li> <a href="https://fee.haui.edu.vn/">Khoa Điện tử</a> </li> <li> <a href="https://faa.haui.edu.vn/">Khoa Kế toán - Kiểm toán</a> </li> <li> <a href="https://ffs.haui.edu.vn/">Khoa Khoa học cơ bản</a> </li> <li> <a href="https://lps.haui.edu.vn/">Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật</a> </li> <li> <a href="https://ffl.haui.edu.vn/">Khoa Ngoại ngữ</a> </li> <li> <a href="https://fbm.haui.edu.vn/">Khoa Quản lý kinh doanh</a> </li> <li> <a href="https://ft.haui.edu.vn/">Khoa Du lịch</a> </li> <li> <a href="https://cps.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo Sau đại học</a> </li> <li> <a href="https://pes.haui.edu.vn/">Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao</a> </li> <li> <a href="https://cic.haui.edu.vn/">Trung tâm Hợp tác Quốc tế</a> </li> <li> <a href="https://dtc.haui.edu.vn/">Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe</a> </li> <li> <a href="https://hfc.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo kỹ thuật HaUI-Foxconn</a> </li> <li> <a href="https://itc.haui.edu.vn/">Trung tâm Công nghệ thông tin</a> </li> <li> <a href="https://mec.haui.edu.vn/">Trung tâm Cơ khí</a> </li> <li> <a href="https://vjc.haui.edu.vn/">Trung tâm Việt Nhật</a> </li> <li> <a href="https://cce.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo thường xuyên</a> </li> <li> <a href="https://nds.haui.edu.vn/">Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh</a> </li> <li> <a href="https://cpr.haui.edu.vn/">Trung tâm Truyền thông & Quan hệ Công chúng</a> </li> <li> <a href="https://qhdn.haui.edu.vn/">Trung tâm hợp tác doanh nghiệp</a> </li> <li> <a href="https://ktx.haui.edu.vn/">Trung tâm Quản lý Ký túc xá</a> </li> <li> <a href="https://haui.edu.vn/vn/html/trung-tam-dam-bao-chat-luong">Trung tâm Đảm bảo chất lượng</a> </li> <li> <a href="https://lic.haui.edu.vn/">Trung tâm Thông tin Thư viện</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/trung-tam-khao-thi">Trung tâm khảo thí</a> </li> <li> <a href="https://hit.haui.edu.vn/">Viện nghiên cứu HaUI</a> </li> </ul></div></div><div id="custom_html-3" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Phòng</h6><div class="textwidget custom-html-widget"><ul> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-to-chuc-hanh-chinh">Phòng Tổ chức hành chính</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-dao-tao">Phòng Đào tạo</a> </li> <li> <a href="https://dsa.haui.edu.vn/">Phòng Công tác sinh viên</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/">Phòng Khoa học công nghệ</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-tai-chinh-ke-toan">Phòng Tài chính kế toán</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-quan-tri">Phòng Quản trị</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-thanh-tra-giao-duc">Phòng Thanh tra Giáo dục</a> </li> </ul></div></div><div id="custom_html-4" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Khác</h6><div class="textwidget custom-html-widget"> <ul> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/m/sitemap/module">Sitemap</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/lien-he">Liên hệ</a> </li> <li> <a href="https://dlib.haui.edu.vn/">Thư viện số</a> </li> <li> <a href="https://tuyensinh.haui.edu.vn/">Tuyển sinh</a> </li> <li> <a href="https://egov.haui.edu.vn/">Hệ thống quản lý hành chính điện tử</a> </li> <li> <a href="https://tms.haui.edu.vn/">Hệ thống TMS</a> </li> <li> <a href="https://lms.haui.edu.vn/">Hệ thống LMS</a> </li> <li> <a href="https://dttc.haui.edu.vn/vn">Trang Đào tạo tín chỉ</a> </li> <li> <a href="https://vbcc.haui.edu.vn/">Văn bằng chứng chỉ</a> </li> <li> <a href="https://nhaphoc.haui.edu.vn/">Nhập học</a> </li> <li> <a href="https://tac.haui.edu.vn/vn">Trung tâm Khảo thí</a> </li> <li> <a href="https://tv.haui.edu.vn/vn">Kênh truyền hình</a> </li> <li> <a href="https://qldt.haui.edu.vn/">Hoạt động đào tạo</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/vbpl">Văn bản pháp luật</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/de-tai-sinh-vien-nckh">Đề tài Sinh viên NCKH</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/tap-san-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc">Tập san sinh viên nghiên cứu khoa học</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/robocon-va-techshow">Robocon và Robocon Techshow</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/olympic">Olympic</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/goc-sang-tao-sinh-vien">Góc sáng tạo SV</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/giai-thuong">Giải thưởng Sinh viên NCKH</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/khai-niem-shtt">Sở hữu trí tuệ</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn">Tạp chí Khoa học Công nghệ</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/cac-so-da-xuat-ban">Tạp chí đã xuất bản</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/gioi-thieu-ve-tap-chi">Giới thiệu</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/the-le-viet-va-gui-bai">Thể lệ viết và gửi bài</a> </li> </ul> </div></div> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-bottom-area"> <div class="container-fluid"> <div class="divide-line"></div> <div class="row align-items-center"> <!--col-md-4--> <div class="col-md-6"> <div class="site-branding-text"> <h1 class="site-title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/" rel="home">Hành trang du học</a></h1> <p class="site-description"></p> </div> </div> <div class="col-md-6 text-right text-xs"> <ul class="mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""> </ul> </div> <!--/col-md-4--> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> </div> </div> </div> </div> <!--/overlay--> </footer> <!--/footer--> </div> <!--/wrapper--> <!--Scroll To Top--> <a href="#" class="ta_upscr bounceInup animated"><i class="fa fa-angle-up"></i></a> <!--/Scroll To Top--> <!-- /Scroll To Top --> <script> jQuery('a,input').bind('focus', function() { if(!jQuery(this).closest(".menu-item").length && ( jQuery(window).width() <= 992) ) { jQuery('.navbar-collapse').removeClass('show'); }}) </script> <script type='text/javascript' src='http://hanhtrangduhoc.edu.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' src='http://hanhtrangduhoc.edu.vn/wp-content/themes/newsup/js/custom.js?ver=5.8' id='newsup-custom-js'></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> </body> </html>