Sai phạm trong quản lý đất đai, sử dụng tài sản công, nguyên hiệu trưởng và quyền hiệu trưởng cùng Phó bí thư chi bộ Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt bị kiến nghị kiểm điểm.

Ngày 24/5, Thanh tra Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch vừa có kết luận, chỉ ra hàng loạt sai phạm của cựu hiệu trưởng, cùng lãnh đạo và các cá nhân tại trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt liên quan đến các vấn đề đất đai, sử dụng tài sản công.

Theo kết luận, ông Trần Đình Sơn (nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt), Phan Minh Đạt (quyền Hiệu trưởng) và ông Nguyễn Đình Thắng (Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn) bị xác định vi phạm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; vi phạm các quy định về nghĩa vụ cán bộ, công chức.

Trong đó, ông Trần Đình Sơn, thời điểm đương chức đã có chủ trương để công đoàn trường ký hợp đồng cho thuê hơn 5.200 m2 đất, ký hợp đồng liên kết với chi nhánh Công ty TNHH MTV Create Star Việt Nam – Công ty Trồng dâu trái quy định.

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

Ông Phan Minh Đạt khi còn giữ chức Phó hiệu trưởng tham gia chủ trương để công đoàn ký hợp đồng cho thuê đất, liên kết và thanh lý hợp đồng trái quy định.

Còn ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, tham gia về chủ trương để công đoàn ký hợp đồng cho thuê đất, trực tiếp ký hợp đồng cho thuê đất… trái quy định.

Ngoài ra ông Trần Đình Sơn còn để cho Công ty TNHH Thành Thắng Đà Lạt (Công ty Thành Thắng) thi công Trung tâm dịch vụ và Đào tạo lái xe với diện tích gần 11.000 m2 đất của trường, vi phạm các quy định của pháp luật.

Cho phép trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt còn góp 4,3 tỷ đồng tài sản công cùng Công ty Thành Thắng Đà Lạt triển khai thi công Trung tâm dịch vụ và Đào tạo lái xe khi chưa được sự chấp thuận của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Kết luận của Thanh tra Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch còn chi ra sai phạm của ông Sơn và ông Đạt. Hai người này đã buông lỏng quản lý đất, để nhân viên trường làm nhà trái phép trong khuôn viên nhà trường.

Trước những vi phạm trên, Thanh Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã kiến nghị lãnh đạo Bộ này chấn chỉnh các biện pháp quản lý hành chính, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể và cá nhân trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt có liên quan.

Xuân Ngọc

By admin