Ngày 23/5, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại tỉnh Quảng Nam.

Theo quyết định, đoàn thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo quy định.

Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra của Bộ Nội vụ tại tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Nội vụ

Trong buổi công bố, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra Nguyễn Xuân Đạt phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên đoàn, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua phương pháp làm việc của đoàn đối với những nội dung thanh tra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; thông qua lịch làm việc của đoàn với các cơ quan, tổ chức được thanh tra.

Ông Đạt đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trong vòng 45 ngày đoàn sẽ thanh tra các nội dung công bố trong thời gian từ ngày 1/1/2019 đến 31/3/2022. Theo kế hoạch, đoàn làm việc với 18 địa phương và 21 sở ngành của tỉnh về các nội dung liên quan theo quyết định thanh tra.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam Trần Thị Kim Hoa, đã báo cáo tóm tắt việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh này.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của đoàn thanh tra Bộ Nội vụ.

Ông Thanh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với đoàn thanh tra theo lịch; giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để đoàn hoàn nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra.

Công Sáng

By admin