Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá rừng ở huyện Quan Sơn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phá rừng ở bản Cóc, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) – Ảnh do UBND xã Sơn Thủy cung cấp

Theo nội dung công văn của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 17-5 Tuổi Trẻ Online có bài viết “Phá hơn 2ha rừng tự nhiên ở vùng cao Thanh Hóa, vì sao chưa khởi tố”.

Sau khi tiếp thu nội dung bài báo, phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với công an tỉnh, UBND huyện Quan Sơn và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh thông tin như phản ánh.

Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và chủ động phản hồi thông tin cho báo Tuổi Trẻ.

Như Tuổi Trẻ Online  ngày 17-5 đã có bài phản ánh về vụ phá rừng tự nhiên nghiêm trọng xảy ra tại bản Cóc, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn.

Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa nhận định đây là vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích và khối lượng gỗ thiệt hại lớn, có dấu hiệu của tội phạm quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 243 về tội “hủy hoại rừng”, theo Bộ Luật hình sự 2015.

Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa đã chỉ đạo hạt trưởng Hạt kiểm lâm Quan Sơn khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ vụ đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quan Sơn để thụ lý theo thẩm quyền.

Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa cũng đã có ý kiến với chủ tịch UBND huyện Quan Sơn chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của chủ tịch UBND xã Sơn Thủy và các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về rừng theo đúng quy định của Luật lâm nghiệp và Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư trung ương Đảng về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.

Hạt kiểm huyện Quan Sơn làm rõ và xem xét trách nhiệm của kiểm lâm viên địa bàn xã Sơn Thủy, trạm trưởng Trạm kiểm lâm Sơn Thủy, phó hạt trưởng phụ trách tuyến, hạt trưởng Hạt kiểm lâm trong việc quản lý địa bàn, phối hợp tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, để rừng bị phá trái pháp luật với diện tích lớn.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, đến nay Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa chưa xử lý trách cá nhân, tập thể nào ở Hạt kiểm lâm huyện Quan Sơn liên quan đến vụ phá rừng ở bản Cóc, xã Sơn Thủy. 

Huyện ủy, UBND huyện Quan Sơn cũng chưa xử lý tập thể, cá nhân nào ở xã Sơn Thủy.

By admin