Ngày 23-5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định ban hành thông báo kỳ họp thứ 22 của ủy ban này.

Theo đó, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trần Đức Tiến – bí thư Đảng ủy, cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định nhận thấy với trách nhiệm là bí thư Đảng ủy, cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định, ông Tiến đã thiếu kiểm tra, giám sát trong hoạt động công vụ, thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên để cho một số đơn vị trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định vi phạm trong hoạt động công vụ, dẫn đến có đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên bị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật về mặt đảng, chính quyền và vi phạm pháp luật.

Qua kiểm tra, ông Tiến có tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu và nhận trách nhiệm về các khuyết điểm, vi phạm xảy ra tại cơ quan; vi phạm của các đội quản lý thị trường xảy ra trong thời điểm lãnh đạo cục chưa được kiện toàn, chỉ có duy nhất ông Tiến đảm đương nên thiếu sâu sát trong công tác quản lý, điều hành; năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ, công chức chưa cao nên việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ chưa tốt, chưa đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ dẫn đến những vi phạm trong hoạt động công vụ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu ông Tiến kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, tập trung khắc phục những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định cũng xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và ông Nguyễn Văn Hùng – tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Tuy Phước – trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước còn một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Ông Nguyễn Văn Hùng có phần trách nhiệm trong hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định trên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và ông Nguyễn Văn Hùng nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

By admin