Biết là sẽ mặc chiếc váy không vừa nhưng cô gái vẫn cố chấp mặc và kết quả khiến ai nấy phải phì cười.

By admin