Chính phủ giải trình các nguồn vốn làm 3 đường cao tốc trị giá 84.463 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu là 1 trong 3 dự án cao tốc được Chính phủ đề xuất huy động vốn đầu tư từ 9 nguồn – Đồ họa: TTO

Báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể thừa ủy quyền của Thủ tướng tiếp thu, giải trình về kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với báo cáo tiền khả thi nêu 5 nguồn huy động vốn để có 84.463 tỉ đồng thực hiện 3 dự án đường cao tốc trên.

Thứ nhất là nguồn vốn từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đã dự kiến phân bổ cho 3 dự án trên khoảng 26.147 tỉ đồng, theo nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội.

Chính phủ tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc không tính toán phần vốn tiết kiệm 5% do chỉ định thầu các gói thầu xây lắp. Sau khi rà soát, tổng số vốn Bộ Giao thông vận tải dự kiến có thể cân đối, sắp xếp lại khoảng 6.653 tỉ đồng từ kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Quốc hội phân bổ cho các dự án khác.

Số vốn trên sau khi ưu tiên khoảng 4.450 tỉ đồng cho 2 đoạn cấp bách nối thông đường Hồ Chí Minh theo kết luận của ủy ban Thường vụ Quốc hội, sẽ còn khoảng 2.203 tỉ đồng. Đây là nguồn vốn thứ hai cho ba dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Biên Hòa – Vũng Tàu, Châu Đốc – Cần Thơ – Buôn Ma Thuột.

Thứ ba là 9.620 tỉ đồng nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, sẽ được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí cho ba dự án cao tốc trên.

Thứ tư là nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 khoảng 53.000 tỉ đồng, sẽ bố trí cho ba dự án cao tốc này khoảng 13.796 tỉ đồng (Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội trong tháng 5-2022).

Thứ năm là nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia ba dự án. Thủ tướng đã có công điện gửi các địa phương có dự án đi qua tổ chức họp Hội đồng nhân dân để quyết nghị số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn ngân sách địa phương cam kết tham gia khoảng 50% chi phí giải phóng mặt bằng các dự án.

Đến nay, đã có 5/8 địa phương ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân về việc bố trí kế hoạch vốn ngân sách địa phương trong giai đoạn 2021 – 2025 tham gia đầu tư dự án.

Theo báo cáo của Chính phủ, sau khi rà soát khả năng cân đối các nguồn vốn, tổng số vốn có thể cân đối trong kỳ trung hạn 2021 – 2025 cho ba dự án khoảng 60.124 tỉ đồng; số vốn chuyển tiếp thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 24.339 tỉ đồng.

Chính phủ cho rằng, với số vốn cân đối được và căn cứ điều kiện thi công đặc thù của từng dự án, dự kiến đối với dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu cơ bản hoàn thành năm 2025; dự án đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột và Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng cơ bản hoàn thành một số đoạn có lưu lượng giao thông lớn vào năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026.

Theo tiến độ nêu trên, khả năng giải ngân từng năm cho từng dự án trong giai đoạn 2021 – 2025 bảo đảm khả thi.

By admin