Chưa trình Quốc hội 3 dự án luật do Bộ Công an, Bộ GTVT chủ trì soạn thảo - Ảnh 1.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường – Ảnh: THÀNH CHUNG

Chiều 20-5, tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 19 ngày, trong đó khai mạc vào ngày 23-5 và bế mạc ngày 16-6.

Trong kỳ họp Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Bên cạnh đó cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đáng chú ý, Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật quy hoạch có hiệu lực thi hành; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Tại cuộc họp báo, phóng viên đã nêu thông tin 3 dự thảo luật gồm luật Bảo đảm an ninh trật tư cơ sở, dự án luật Giao thông đường bộ và luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ được Chính phủ báo cáo đã có công văn xin ý kiến Bộ Chính trị.

“Vậy tới nay Bộ Chính trị đã có ý kiến như thế nào về 3 dự án luật nói trên và 3 dự án luật nói trên có được đưa vào chương trình kỳ họp thứ 3 hay không?”, phóng viên hỏi.

Trả lời câu hỏi này, phó tổng thư ký Quốc hội, phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Nguyễn Trường Giang cho biết tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ thì 3 dự án luật trên đã được đưa vào chương trình và trình Quốc hội cho ý kiến.

Sau khi Quốc hội thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi thăm dò, xin ý kiến với các đại biểu Quốc hội về việc có tách 2 Luật giao thông đường bộ và Luật bảo đảm an toàn giao thông đường bộ không và Luật Bảo đảm an ninh trật tư cơ sở. 

Kết quả thu được thì đa số đại biểu Quốc hội đề nghị chưa tách luật Luật giao thông đường bộ và Luật bảo đảm an toàn giao thông đường bộ cùng một số nội dung khác. 

“Tôi khẳng định Quốc hội chưa quyết mà đây mới chỉ là thăm dò”, ông Giang nêu rõ và cho hay trên cơ sở kết quả đó, Tổng thư ký Quốc hội đã có văn bản thông báo ý kiến đối với 3 dự án Luật này và đề nghị tiếp tục nghiên cứu báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo là Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Chính phủ để trình với Quốc hội.

Theo ông Giang, trong nghị quyết của Chính phủ có ý rất quan trọng là đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo Bộ Chính trị trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. Tuy nhiên, khi Chính phủ trình sang Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì chưa thực hiện đúng nghị quyết của Chính phủ vì trong hồ sơ chưa có.

Do đó, Tổng thư ký Quốc hội có văn bản thông báo ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo Bộ Chính trị trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiện nay, trong chương trình kỳ họp thứ 3 chưa có 3 dự án Luật trên.

<b>Trả lời câu hỏi về </b><b>tình hình tổng hợp các nhóm vấn đề chất vấn tới thời điểm hiện tại và dự kiến chất vấn các bộ trưởng, thành viên Chính phủ nào, </b>Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội dành 2,5 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn. </p> <p>“Theo thông lệ thì kỳ họp giữa năm, Phó Thủ tướng sẽ trả lời chất vấn”, ông Cường nói.</p> <p>Tổng thư ký Quốc hội cho biết đến ngày 23-5 là “hạn cuối” để nhận đề nghị của các đoàn đại biểu Quốc hội liên quan đến vấn đề chất vấn.</p> <p>Đồng thời, sau khi tổng hợp đề nghị, xem xét báo cáo kinh tế – xã hội, báo cáo của Mặt trận tổ quốc và các vấn đề liên quan sẽ xin ý kiến đại biểu, các cơ quan của Quốc hội. Trên cơ sở đó, tổng hợp xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rồi mới quyết định vấn đề chất vấn.</p> <p>“Hiện nay, chúng tôi nhận được 18 báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội, trong đó có 29 nhóm vấn đề liên quan đến Thủ tướng, tòa án nhân dân tối cao và 14 bộ trưởng, trưởng ngành”, ông Cường thông tin.</p> </p></div> <script> function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); } </script> <div class="post-share"> <div class="post-share-icons cf"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/20/chua-trinh-quoc-hoi-3-du-an-luat-do-bo-cong-an-bo-gtvt-chu-tri-soan-thao-hanh-trang-du-hoc/" class="link facebook" target="_blank" > <i class="fa fa-facebook"></i></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/20/chua-trinh-quoc-hoi-3-du-an-luat-do-bo-cong-an-bo-gtvt-chu-tri-soan-thao-hanh-trang-du-hoc/&text=Ch%C6%B0a%20tr%C3%ACnh%20Qu%E1%BB%91c%20h%E1%BB%99i%203%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20lu%E1%BA%ADt%20do%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an%2C%20B%E1%BB%99%20GTVT%20ch%E1%BB%A7%20tr%C3%AC%20so%E1%BA%A1n%20th%E1%BA%A3o%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link twitter" target="_blank"> <i class="fa fa-twitter"></i></a> <a href="mailto:?subject=Chưa%20trình%20Quốc%20hội%203%20dự%20án%20luật%20do%20Bộ%20Công%20an,%20Bộ%20GTVT%20chủ%20trì%20soạn%20thảo%20%26#8211;%20Hành%20trang%20du%20học&body=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/20/chua-trinh-quoc-hoi-3-du-an-luat-do-bo-cong-an-bo-gtvt-chu-tri-soan-thao-hanh-trang-du-hoc/" class="link email" target="_blank" > <i class="fa fa-envelope-o"></i></a> <a href="https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/20/chua-trinh-quoc-hoi-3-du-an-luat-do-bo-cong-an-bo-gtvt-chu-tri-soan-thao-hanh-trang-du-hoc/&title=Ch%C6%B0a%20tr%C3%ACnh%20Qu%E1%BB%91c%20h%E1%BB%99i%203%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20lu%E1%BA%ADt%20do%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an%2C%20B%E1%BB%99%20GTVT%20ch%E1%BB%A7%20tr%C3%AC%20so%E1%BA%A1n%20th%E1%BA%A3o%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link linkedin" target="_blank" > <i class="fa fa-linkedin"></i></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/20/chua-trinh-quoc-hoi-3-du-an-luat-do-bo-cong-an-bo-gtvt-chu-tri-soan-thao-hanh-trang-du-hoc/&text&title=Ch%C6%B0a%20tr%C3%ACnh%20Qu%E1%BB%91c%20h%E1%BB%99i%203%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20lu%E1%BA%ADt%20do%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an%2C%20B%E1%BB%99%20GTVT%20ch%E1%BB%A7%20tr%C3%AC%20so%E1%BA%A1n%20th%E1%BA%A3o%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link telegram" target="_blank" > <i class="fa fa-telegram"></i></a> <a href="javascript:pinIt();" class="link pinterest"><i class="fa fa-pinterest"></i></a> </div> </div> <div class="clearfix mb-3"></div> <nav class="navigation post-navigation" role="navigation" aria-label="Bài viết"> <h2 class="screen-reader-text">Điều hướng bài viết</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/20/bat-giu-3-nguoi-lien-quan-vu-2-tay-2-sung-gay-roi-o-pho-hang-be-hanh-trang-du-hoc/" rel="prev">Bắt giữ 3 người liên quan vụ ‘2 tay 2 súng’ gây rối ở phố Hàng Bè – Hành trang du học <div class="fa fa-angle-double-right"></div><span></span></a></div><div class="nav-next"><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/20/quoc-hoi-sap-thong-qua-chu-truong-5-du-an-duong-cao-toc-moi-hanh-trang-du-hoc/" rel="next"><div class="fa fa-angle-double-left"></div><span></span> Quốc hội sắp thông qua chủ trương 5 dự án đường cao tốc mới – Hành trang du học</a></div></div> </nav> </article> </div> <div class="media mg-info-author-block"> <a class="mg-author-pic" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/0454954d754559fca4e0d788e3b25bd3?s=150&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/0454954d754559fca4e0d788e3b25bd3?s=300&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-150 photo' height='150' width='150' loading='lazy'/></a> <div class="media-body"> <h4 class="media-heading">By <a href ="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/">admin</a></h4> <p></p> </div> </div> <div class="mg-featured-slider p-3 mb-4"> <!--Start mg-realated-slider --> <div class="mg-sec-title"> <!-- mg-sec-title --> <h4>Related Post</h4> </div> <!-- // mg-sec-title --> <div class="row"> <!-- featured_post --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/07/04/kham-pha-benh-vien-tren-bien-co-lon-cua-hai-quan-my-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Khám phá ‘bệnh viện trên biển’ cỡ lớn của Hải quân Mỹ – Hành trang du học"> Khám phá ‘bệnh viện trên biển’ cỡ lớn của Hải quân Mỹ – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th7 4, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/07/03/dung-ngan-sach-trung-uong-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Dùng ngân sách trung ương hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động – Hành trang du học"> Dùng ngân sách trung ương hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th7 3, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/07/03/thanh-lap-ban-chi-dao-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội – Hành trang du học"> Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th7 3, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> </div> </div> <!--End mg-realated-slider --> </div> <!--sidebar--> <!--col-md-3--> <aside class="col-md-3"> <aside id="secondary" class="widget-area" role="complementary"> <div id="sidebar-right" class="mg-sidebar"> <div id="block-3" class="mg-widget widget_block"><div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Bài viết mới</h2><ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/07/04/dich-lo-mom-long-mong-tai-xuat-hien-o-indonesia/">Dịch lở mồm long móng tái xuất hiện ở Indonesia</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/07/04/kham-pha-benh-vien-tren-bien-co-lon-cua-hai-quan-my-hanh-trang-du-hoc/">Khám phá ‘bệnh viện trên biển’ cỡ lớn của Hải quân Mỹ – Hành trang du học</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/07/03/dung-ngan-sach-trung-uong-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-hanh-trang-du-hoc/">Dùng ngân sách trung ương hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động – Hành trang du học</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/07/03/trien-lam-kham-pha-ve-dep-cua-hoa-dao-ikebana-nhat-ban/">Triển lãm khám phá vẻ đẹp của hoa đạo Ikebana Nhật Bản</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/07/03/thu-tuong-duc-dam-bao-an-ninh-cho-ukraine-se-khong-giong-voi-thanh-vien-nato/">Thủ tướng Đức: Đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ không giống với thành viên NATO</a></li> </ul></div></div></div> </div> </aside><!-- #secondary --> </aside> <!--/col-md-3--> <!--/sidebar--> </div> </div> </main> <!--==================== FOOTER AREA ====================--> <footer> <div class="overlay" style="background-color: ;"> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-widget-area"> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div id="custom_html-2" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Khoa</h6><div class="textwidget custom-html-widget"> <ul> <li> <a href="https://fme.haui.edu.vn/">Khoa Cơ khí</a> </li> <li> <a href="https://fct.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ Hoá</a> </li> <li> <a href="https://fgd.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ may & TKTT</a> </li> <li> <a href="https://fat.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ Ô tô</a> </li> <li> <a href="https://fit.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ thông tin</a> </li> <li> <a href="https://ee.haui.edu.vn/">Khoa Điện</a> </li> <li> <a href="https://fee.haui.edu.vn/">Khoa Điện tử</a> </li> <li> <a href="https://faa.haui.edu.vn/">Khoa Kế toán - Kiểm toán</a> </li> <li> <a href="https://ffs.haui.edu.vn/">Khoa Khoa học cơ bản</a> </li> <li> <a href="https://lps.haui.edu.vn/">Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật</a> </li> <li> <a href="https://ffl.haui.edu.vn/">Khoa Ngoại ngữ</a> </li> <li> <a href="https://fbm.haui.edu.vn/">Khoa Quản lý kinh doanh</a> </li> <li> <a href="https://ft.haui.edu.vn/">Khoa Du lịch</a> </li> <li> <a href="https://cps.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo Sau đại học</a> </li> <li> <a href="https://pes.haui.edu.vn/">Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao</a> </li> <li> <a href="https://cic.haui.edu.vn/">Trung tâm Hợp tác Quốc tế</a> </li> <li> <a href="https://dtc.haui.edu.vn/">Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe</a> </li> <li> <a href="https://hfc.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo kỹ thuật HaUI-Foxconn</a> </li> <li> <a href="https://itc.haui.edu.vn/">Trung tâm Công nghệ thông tin</a> </li> <li> <a href="https://mec.haui.edu.vn/">Trung tâm Cơ khí</a> </li> <li> <a href="https://vjc.haui.edu.vn/">Trung tâm Việt Nhật</a> </li> <li> <a href="https://cce.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo thường xuyên</a> </li> <li> <a href="https://nds.haui.edu.vn/">Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh</a> </li> <li> <a href="https://cpr.haui.edu.vn/">Trung tâm Truyền thông & Quan hệ Công chúng</a> </li> <li> <a href="https://qhdn.haui.edu.vn/">Trung tâm hợp tác doanh nghiệp</a> </li> <li> <a href="https://ktx.haui.edu.vn/">Trung tâm Quản lý Ký túc xá</a> </li> <li> <a href="https://haui.edu.vn/vn/html/trung-tam-dam-bao-chat-luong">Trung tâm Đảm bảo chất lượng</a> </li> <li> <a href="https://lic.haui.edu.vn/">Trung tâm Thông tin Thư viện</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/trung-tam-khao-thi">Trung tâm khảo thí</a> </li> <li> <a href="https://hit.haui.edu.vn/">Viện nghiên cứu HaUI</a> </li> </ul></div></div><div id="custom_html-3" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Phòng</h6><div class="textwidget custom-html-widget"><ul> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-to-chuc-hanh-chinh">Phòng Tổ chức hành chính</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-dao-tao">Phòng Đào tạo</a> </li> <li> <a href="https://dsa.haui.edu.vn/">Phòng Công tác sinh viên</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/">Phòng Khoa học công nghệ</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-tai-chinh-ke-toan">Phòng Tài chính kế toán</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-quan-tri">Phòng Quản trị</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-thanh-tra-giao-duc">Phòng Thanh tra Giáo dục</a> </li> </ul></div></div><div id="custom_html-4" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Khác</h6><div class="textwidget custom-html-widget"> <ul> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/m/sitemap/module">Sitemap</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/lien-he">Liên hệ</a> </li> <li> <a href="https://dlib.haui.edu.vn/">Thư viện số</a> </li> <li> <a href="https://tuyensinh.haui.edu.vn/">Tuyển sinh</a> </li> <li> <a href="https://egov.haui.edu.vn/">Hệ thống quản lý hành chính điện tử</a> </li> <li> <a href="https://tms.haui.edu.vn/">Hệ thống TMS</a> </li> <li> <a href="https://lms.haui.edu.vn/">Hệ thống LMS</a> </li> <li> <a href="https://dttc.haui.edu.vn/vn">Trang Đào tạo tín chỉ</a> </li> <li> <a href="https://vbcc.haui.edu.vn/">Văn bằng chứng chỉ</a> </li> <li> <a href="https://nhaphoc.haui.edu.vn/">Nhập học</a> </li> <li> <a href="https://tac.haui.edu.vn/vn">Trung tâm Khảo thí</a> </li> <li> <a href="https://tv.haui.edu.vn/vn">Kênh truyền hình</a> </li> <li> <a href="https://qldt.haui.edu.vn/">Hoạt động đào tạo</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/vbpl">Văn bản pháp luật</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/de-tai-sinh-vien-nckh">Đề tài Sinh viên NCKH</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/tap-san-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc">Tập san sinh viên nghiên cứu khoa học</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/robocon-va-techshow">Robocon và Robocon Techshow</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/olympic">Olympic</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/goc-sang-tao-sinh-vien">Góc sáng tạo SV</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/giai-thuong">Giải thưởng Sinh viên NCKH</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/khai-niem-shtt">Sở hữu trí tuệ</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn">Tạp chí Khoa học Công nghệ</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/cac-so-da-xuat-ban">Tạp chí đã xuất bản</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/gioi-thieu-ve-tap-chi">Giới thiệu</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/the-le-viet-va-gui-bai">Thể lệ viết và gửi bài</a> </li> </ul> </div></div> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-bottom-area"> <div class="container-fluid"> <div class="divide-line"></div> <div class="row align-items-center"> <!--col-md-4--> <div class="col-md-6"> <div class="site-branding-text"> <h1 class="site-title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/" rel="home">Hành trang du học</a></h1> <p class="site-description"></p> </div> </div> <div class="col-md-6 text-right text-xs"> <ul class="mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""> </ul> </div> <!--/col-md-4--> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> </div> </div> </div> </div> <!--/overlay--> </footer> <!--/footer--> </div> <!--/wrapper--> <!--Scroll To Top--> <a href="#" class="ta_upscr bounceInup animated"><i class="fa fa-angle-up"></i></a> <!--/Scroll To Top--> <!-- /Scroll To Top --> <script> jQuery('a,input').bind('focus', function() { if(!jQuery(this).closest(".menu-item").length && ( jQuery(window).width() <= 992) ) { jQuery('.navbar-collapse').removeClass('show'); }}) </script> <script type='text/javascript' src='http://hanhtrangduhoc.edu.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' src='http://hanhtrangduhoc.edu.vn/wp-content/themes/newsup/js/custom.js?ver=5.8' id='newsup-custom-js'></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> </body> </html>