Thứ sáu, 20/5/2022, 21:00 (GMT+7)

Sầu riêng chưa chín nhưng lại thèm quá rồi thì biết làm sao đây.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Dao sắc cũng không bổ được sầu riêng...

Dao sắc cũng không bổ được sầu riêng…

Bổ sầu riêng thảm họa - 2
Bổ sầu riêng thảm họa - 3
Quả sầu riêng nhìn thôi đã hết muốn ăn.

Quả sầu riêng nhìn thôi đã hết muốn ăn.

Nhưng vì thèm quá...

Nhưng vì thèm quá…

... nên bất chấp.

… nên bất chấp.

Xuka (st)

By admin