Kỷ luật quan chức UB Chứng khoán nhà nước: Đại phẫu để không thành ung nhọt đe dọa thị trường - Ảnh 1.

Ông Lê Hải Trà, tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, đã bị khai trừ Đảng – Ảnh: HOSE

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định khai trừ khỏi Đảng ông Lê Hải Trà, tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), và cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng, chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

</p> <p class="">Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn kỷ luật cảnh cáo các ông: Vũ Bằng, nguyên chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước; Nguyễn Thành Long, bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, chủ tịch hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam; Nguyễn Sơn, bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.</p> <p class="">Trao đổi với <i>Tuổi Trẻ Online</i>, TS Bùi Đức Thụ – thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, nguyên phó trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – cho rằng thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho thấy các lãnh đạo cao nhất của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Hà Nội đều đã bị kỷ luật nghiêm minh.</p> <p class="">Ông nói kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng chỉ rõ các lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã buông lỏng quản lý, dẫn đến thị trường phát triển không lành mạnh và để một số tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, thao túng thị trường, thu lợi bất chính.</p> <p class="">“Một số người lo ngại việc xử lý vào thời điểm này có thể tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán nhưng theo tôi, nếu như chúng ta không xử lý thì những vi phạm này sẽ trở thành các ung nhọt và nguy cơ đe dọa thị trường sẽ lớn hơn.</p> <p class="">Vì vậy, việc kỷ luật nghiêm minh này là cần thiết, buộc phải làm để đảm bảo tính minh bạch, giúp thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững”, ông Thụ nêu và chỉ rõ tới đây, các cán bộ này sẽ tiếp tục nhận những hình thức xử lý kỷ luật thích đáng về mặt chính quyền.</p> <p class="">TS Thụ cũng nhấn mạnh việc xử lý nghiêm minh tiếp tục là cảnh báo nghiêm khắc cho những ai đã, đang hoặc có ý định làm những gì sai trái khiến thị trường xáo trộn hay lũng đoạn như vừa qua.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img loading="lazy" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/5/19/buivanxuyen-16529546308851195056157.jpeg" id="img_3d086980-d75b-11ec-90bc-e1dd116b02c1" w="1200" h="675" alt="Kỷ luật quan chức UB Chứng khoán nhà nước: Đại phẫu để không thành ung nhọt đe dọa thị trường - Ảnh 2." title="Kỷ luật quan chức UB Chứng khoán nhà nước: Đại phẫu để không thành ung nhọt đe dọa thị trường - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="3d086980-d75b-11ec-90bc-e1dd116b02c1" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2022/5/19/buivanxuyen-16529546308851195056157.jpeg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Ông Bùi Văn Xuyền – Ảnh: Q.H</p> </div> </div> <p class="">Tương tự, ông Bùi Văn Xuyền, nguyên ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đánh giá việc kỷ luật loạt quan chức, người đứng đầu tại Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng như hai sở giao dịch Hà Nội, TP.HCM giống như một cuộc “đại phẫu”, rất cần thiết nhằm giúp xử lý nghiêm minh các vi phạm, giúp thị trường chứng khoán lấy lại lành mạnh.</p> <p class="">Ông nói thời gian qua đã nổi lên nhiều tiêu cực trong thị trường chứng khoán như việc hoạt động không đảm bảo minh bạch theo quy định của Luật chứng khoán, hay vấn đề thao túng trên thị trường đã gây ảnh hưởng xấu tới thị trường, niềm tin nhà đầu tư.</p> <p class="">“Ủy ban Chứng khoán nhà nước là cơ quan giúp cho Nhà nước điều phối, điều tiết, đảm bảo tính minh mạch, an toàn, công bằng… nhưng lại không làm tốt dẫn đến nhiều <span style="">vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu xây dựng thể chế, chính sách và thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán… </span></p> <p class=""><span style="">Việc xử lý nghiêm minh, nhất là người đứng đầu là chính xác, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn”, ông Xuyền nêu quan điểm.</span></p> <p class=""><span style="">Đại biểu Trần Văn Lâm, ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – ngân sách của Quốc hội, cũng đánh giá việc xử lý nghiêm minh những người đứng đầu Ủy ban Chứng khoán nhà nước trên quan điểm “ai có khuyết điểm phải chịu trách nhiệm và ai sai đến đâu xử lý đến đó” là cần thiết, thích đáng.</span></p> <p class=""><span style="">Ông chỉ rõ, các biện pháp quyết liệt của các cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với cơ quan quản lý chứng khoán là cần thiết, đáp ứng được mong mỏi của dư luận và giúp môi trường hoạt động của lĩnh vực này ngày càng trong sạch, phát triển bền vững, đặc biệt, làm ổn định tâm lý nhà đầu tư, khắc phục “bong bóng” chứng khoán.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="wrapnote" data-back="#fff2cc" style="background-color: rgb(255, 242, 204);"> <p class="">Trước đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cũng khẳng định việc để xảy ra những sai phạm và phải xử lý sai phạm ở Ủy ban Chứng khoán nhà nước là điều hoàn toàn không mong muốn và thật đáng tiếc.</p> <p class="">Ông nêu rõ, “sai thì phải sửa” và điều quan trọng là nhìn đúng bản chất những vấn đề còn tồn tại, để khắc phục một cách hiệu quả nhất và giữ vững niềm tin về tương lai phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.</p> <p class="">Về phía Bộ Tài chính, ông Chi cho biết bộ và các đơn vị liên quan sẽ chấp hành nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc và nỗ lực cao nhất để khắc phục những sai phạm, tồn tại đã được nêu ra.</p> </div></div> <script> function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); } </script> <div class="post-share"> <div class="post-share-icons cf"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/19/ky-luat-quan-chuc-ub-chung-khoan-nha-nuoc-dai-phau-de-khong-thanh-ung-nhot-de-doa-thi-truong-hanh-trang-du-hoc/" class="link facebook" target="_blank" > <i class="fa fa-facebook"></i></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/19/ky-luat-quan-chuc-ub-chung-khoan-nha-nuoc-dai-phau-de-khong-thanh-ung-nhot-de-doa-thi-truong-hanh-trang-du-hoc/&text=K%E1%BB%B7%20lu%E1%BA%ADt%20quan%20ch%E1%BB%A9c%20UB%20Ch%E1%BB%A9ng%20kho%C3%A1n%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%3A%20%E2%80%98%C4%90%E1%BA%A1i%20ph%E1%BA%ABu%E2%80%99%20%C4%91%E1%BB%83%20kh%C3%B4ng%20th%C3%A0nh%20%E2%80%98ung%20nh%E1%BB%8Dt%E2%80%99%20%C4%91e%20d%E1%BB%8Da%20th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link twitter" target="_blank"> <i class="fa fa-twitter"></i></a> <a href="mailto:?subject=Kỷ%20luật%20quan%20chức%20UB%20Chứng%20khoán%20nhà%20nước:%20%26#8216;Đại%20phẫu%26#8217;%20để%20không%20thành%20%26#8216;ung%20nhọt%26#8217;%20đe%20dọa%20thị%20trường%20%26#8211;%20Hành%20trang%20du%20học&body=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/19/ky-luat-quan-chuc-ub-chung-khoan-nha-nuoc-dai-phau-de-khong-thanh-ung-nhot-de-doa-thi-truong-hanh-trang-du-hoc/" class="link email" target="_blank" > <i class="fa fa-envelope-o"></i></a> <a href="https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/19/ky-luat-quan-chuc-ub-chung-khoan-nha-nuoc-dai-phau-de-khong-thanh-ung-nhot-de-doa-thi-truong-hanh-trang-du-hoc/&title=K%E1%BB%B7%20lu%E1%BA%ADt%20quan%20ch%E1%BB%A9c%20UB%20Ch%E1%BB%A9ng%20kho%C3%A1n%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%3A%20%E2%80%98%C4%90%E1%BA%A1i%20ph%E1%BA%ABu%E2%80%99%20%C4%91%E1%BB%83%20kh%C3%B4ng%20th%C3%A0nh%20%E2%80%98ung%20nh%E1%BB%8Dt%E2%80%99%20%C4%91e%20d%E1%BB%8Da%20th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link linkedin" target="_blank" > <i class="fa fa-linkedin"></i></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/19/ky-luat-quan-chuc-ub-chung-khoan-nha-nuoc-dai-phau-de-khong-thanh-ung-nhot-de-doa-thi-truong-hanh-trang-du-hoc/&text&title=K%E1%BB%B7%20lu%E1%BA%ADt%20quan%20ch%E1%BB%A9c%20UB%20Ch%E1%BB%A9ng%20kho%C3%A1n%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%3A%20%E2%80%98%C4%90%E1%BA%A1i%20ph%E1%BA%ABu%E2%80%99%20%C4%91%E1%BB%83%20kh%C3%B4ng%20th%C3%A0nh%20%E2%80%98ung%20nh%E1%BB%8Dt%E2%80%99%20%C4%91e%20d%E1%BB%8Da%20th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link telegram" target="_blank" > <i class="fa fa-telegram"></i></a> <a href="javascript:pinIt();" class="link pinterest"><i class="fa fa-pinterest"></i></a> </div> </div> <div class="clearfix mb-3"></div> <nav class="navigation post-navigation" role="navigation" aria-label="Bài viết"> <h2 class="screen-reader-text">Điều hướng bài viết</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/19/tin-covid-19-chieu-19-5-15-tinh-thanh-khong-ghi-nhan-ca-mac-moi-ca-nuoc-1-ca-tu-vong-hanh-trang-du-hoc-2/" rel="prev">Tin COVID-19 chiều 19-5: 15 tỉnh thành không ghi nhận ca mắc mới, cả nước 1 ca tử vong – Hành trang du học <div class="fa fa-angle-double-right"></div><span></span></a></div><div class="nav-next"><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/19/bao-tuoi-tre-nhan-bang-khen-cua-trung-uong-mttq-viet-nam-hanh-trang-du-hoc/" rel="next"><div class="fa fa-angle-double-left"></div><span></span> Báo Tuổi Trẻ nhận bằng khen của Trung ương MTTQ Việt Nam – Hành trang du học</a></div></div> </nav> </article> </div> <div class="media mg-info-author-block"> <a class="mg-author-pic" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/0454954d754559fca4e0d788e3b25bd3?s=150&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/0454954d754559fca4e0d788e3b25bd3?s=300&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-150 photo' height='150' width='150' loading='lazy'/></a> <div class="media-body"> <h4 class="media-heading">By <a href ="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/">admin</a></h4> <p></p> </div> </div> <div class="mg-featured-slider p-3 mb-4"> <!--Start mg-realated-slider --> <div class="mg-sec-title"> <!-- mg-sec-title --> <h4>Related Post</h4> </div> <!-- // mg-sec-title --> <div class="row"> <!-- featured_post --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/07/27/thanh-diem-trung-chuyen-bat-dac-di-xa-ven-do-oan-minh-hung-bun-bui-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Thành điểm trung chuyển bất đắc dĩ, xã ven đô oằn mình hứng bùn, bụi – Hành trang du học"> Thành điểm trung chuyển bất đắc dĩ, xã ven đô oằn mình hứng bùn, bụi – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th7 27, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/07/27/tu-1-8-phat-nang-o-to-vao-cao-toc-khong-dan-the-thu-phi-tu-dong-khong-dung-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Từ 1/8, phạt nặng ô tô vào cao tốc không dán thẻ thu phí tự động không dừng – Hành trang du học"> Từ 1/8, phạt nặng ô tô vào cao tốc không dán thẻ thu phí tự động không dừng – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th7 27, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/07/27/thu-tien-dan-the-thu-phi-tu-dong-de-tranh-viec-the-dan-chong-the-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Thu tiền dán thẻ thu phí tự động để tránh việc ‘thẻ dán chồng thẻ’ – Hành trang du học"> Thu tiền dán thẻ thu phí tự động để tránh việc ‘thẻ dán chồng thẻ’ – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th7 27, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> </div> </div> <!--End mg-realated-slider --> </div> <!--sidebar--> <!--col-md-3--> <aside class="col-md-3"> <aside id="secondary" class="widget-area" role="complementary"> <div id="sidebar-right" class="mg-sidebar"> <div id="block-3" class="mg-widget widget_block"><div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Bài viết mới</h2><ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/07/27/ba-nga-mat-tri-nho-quen-ca-ten-chau-ngoai/">bà Nga mất trí nhớ, quên cả tên cháu ngoại</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/07/27/ong-trump-tro-lai-washington-sau-18-thang-bang-bai-phat-bieu-tranh-cai/">Ông Trump trở lại Washington sau 18 tháng bằng bài phát biểu tranh cãi</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/07/27/my-xa-kho-du-tru-de-cuu-gia-dau-kinh-te-nga-khoe-khong-tuong/">Mỹ xả kho dự trữ để “cứu” giá dầu, kinh tế Nga “khoẻ không tưởng”</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/07/27/my-to-trung-quoc-quay-pha-ngay-cang-nhieu-o-bien-dong/">Mỹ tố Trung Quốc quấy phá ngày càng nhiều ở Biển Đông</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/07/27/thuong-vu-bac-ty-sau-cuoc-thi-hoa-hau-o-viet-nam/">Thương vụ bạc tỷ sau cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam</a></li> </ul></div></div></div> </div> </aside><!-- #secondary --> </aside> <!--/col-md-3--> <!--/sidebar--> </div> </div> </main> <!--==================== FOOTER AREA ====================--> <footer> <div class="overlay" style="background-color: ;"> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-widget-area"> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div id="custom_html-2" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Khoa</h6><div class="textwidget custom-html-widget"> <ul> <li> <a href="https://fme.haui.edu.vn/">Khoa Cơ khí</a> </li> <li> <a href="https://fct.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ Hoá</a> </li> <li> <a href="https://fgd.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ may & TKTT</a> </li> <li> <a href="https://fat.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ Ô tô</a> </li> <li> <a href="https://fit.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ thông tin</a> </li> <li> <a href="https://ee.haui.edu.vn/">Khoa Điện</a> </li> <li> <a href="https://fee.haui.edu.vn/">Khoa Điện tử</a> </li> <li> <a href="https://faa.haui.edu.vn/">Khoa Kế toán - Kiểm toán</a> </li> <li> <a href="https://ffs.haui.edu.vn/">Khoa Khoa học cơ bản</a> </li> <li> <a href="https://lps.haui.edu.vn/">Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật</a> </li> <li> <a href="https://ffl.haui.edu.vn/">Khoa Ngoại ngữ</a> </li> <li> <a href="https://fbm.haui.edu.vn/">Khoa Quản lý kinh doanh</a> </li> <li> <a href="https://ft.haui.edu.vn/">Khoa Du lịch</a> </li> <li> <a href="https://cps.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo Sau đại học</a> </li> <li> <a href="https://pes.haui.edu.vn/">Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao</a> </li> <li> <a href="https://cic.haui.edu.vn/">Trung tâm Hợp tác Quốc tế</a> </li> <li> <a href="https://dtc.haui.edu.vn/">Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe</a> </li> <li> <a href="https://hfc.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo kỹ thuật HaUI-Foxconn</a> </li> <li> <a href="https://itc.haui.edu.vn/">Trung tâm Công nghệ thông tin</a> </li> <li> <a href="https://mec.haui.edu.vn/">Trung tâm Cơ khí</a> </li> <li> <a href="https://vjc.haui.edu.vn/">Trung tâm Việt Nhật</a> </li> <li> <a href="https://cce.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo thường xuyên</a> </li> <li> <a href="https://nds.haui.edu.vn/">Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh</a> </li> <li> <a href="https://cpr.haui.edu.vn/">Trung tâm Truyền thông & Quan hệ Công chúng</a> </li> <li> <a href="https://qhdn.haui.edu.vn/">Trung tâm hợp tác doanh nghiệp</a> </li> <li> <a href="https://ktx.haui.edu.vn/">Trung tâm Quản lý Ký túc xá</a> </li> <li> <a href="https://haui.edu.vn/vn/html/trung-tam-dam-bao-chat-luong">Trung tâm Đảm bảo chất lượng</a> </li> <li> <a href="https://lic.haui.edu.vn/">Trung tâm Thông tin Thư viện</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/trung-tam-khao-thi">Trung tâm khảo thí</a> </li> <li> <a href="https://hit.haui.edu.vn/">Viện nghiên cứu HaUI</a> </li> </ul></div></div><div id="custom_html-3" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Phòng</h6><div class="textwidget custom-html-widget"><ul> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-to-chuc-hanh-chinh">Phòng Tổ chức hành chính</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-dao-tao">Phòng Đào tạo</a> </li> <li> <a href="https://dsa.haui.edu.vn/">Phòng Công tác sinh viên</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/">Phòng Khoa học công nghệ</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-tai-chinh-ke-toan">Phòng Tài chính kế toán</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-quan-tri">Phòng Quản trị</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-thanh-tra-giao-duc">Phòng Thanh tra Giáo dục</a> </li> </ul></div></div><div id="custom_html-4" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Khác</h6><div class="textwidget custom-html-widget"> <ul> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/m/sitemap/module">Sitemap</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/lien-he">Liên hệ</a> </li> <li> <a href="https://dlib.haui.edu.vn/">Thư viện số</a> </li> <li> <a href="https://tuyensinh.haui.edu.vn/">Tuyển sinh</a> </li> <li> <a href="https://egov.haui.edu.vn/">Hệ thống quản lý hành chính điện tử</a> </li> <li> <a href="https://tms.haui.edu.vn/">Hệ thống TMS</a> </li> <li> <a href="https://lms.haui.edu.vn/">Hệ thống LMS</a> </li> <li> <a href="https://dttc.haui.edu.vn/vn">Trang Đào tạo tín chỉ</a> </li> <li> <a href="https://vbcc.haui.edu.vn/">Văn bằng chứng chỉ</a> </li> <li> <a href="https://nhaphoc.haui.edu.vn/">Nhập học</a> </li> <li> <a href="https://tac.haui.edu.vn/vn">Trung tâm Khảo thí</a> </li> <li> <a href="https://tv.haui.edu.vn/vn">Kênh truyền hình</a> </li> <li> <a href="https://qldt.haui.edu.vn/">Hoạt động đào tạo</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/vbpl">Văn bản pháp luật</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/de-tai-sinh-vien-nckh">Đề tài Sinh viên NCKH</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/tap-san-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc">Tập san sinh viên nghiên cứu khoa học</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/robocon-va-techshow">Robocon và Robocon Techshow</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/olympic">Olympic</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/goc-sang-tao-sinh-vien">Góc sáng tạo SV</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/giai-thuong">Giải thưởng Sinh viên NCKH</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/khai-niem-shtt">Sở hữu trí tuệ</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn">Tạp chí Khoa học Công nghệ</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/cac-so-da-xuat-ban">Tạp chí đã xuất bản</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/gioi-thieu-ve-tap-chi">Giới thiệu</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/the-le-viet-va-gui-bai">Thể lệ viết và gửi bài</a> </li> </ul> </div></div> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-bottom-area"> <div class="container-fluid"> <div class="divide-line"></div> <div class="row align-items-center"> <!--col-md-4--> <div class="col-md-6"> <div class="site-branding-text"> <h1 class="site-title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/" rel="home">Hành trang du học</a></h1> <p class="site-description"></p> </div> </div> <div class="col-md-6 text-right text-xs"> <ul class="mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""> </ul> </div> <!--/col-md-4--> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> </div> </div> </div> </div> <!--/overlay--> </footer> <!--/footer--> </div> <!--/wrapper--> <!--Scroll To Top--> <a href="#" class="ta_upscr bounceInup animated"><i class="fa fa-angle-up"></i></a> <!--/Scroll To Top--> <!-- /Scroll To Top --> <script> jQuery('a,input').bind('focus', function() { if(!jQuery(this).closest(".menu-item").length && ( jQuery(window).width() <= 992) ) { jQuery('.navbar-collapse').removeClass('show'); }}) </script> <script type='text/javascript' src='http://hanhtrangduhoc.edu.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' src='http://hanhtrangduhoc.edu.vn/wp-content/themes/newsup/js/custom.js?ver=5.8' id='newsup-custom-js'></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> </body> </html>