Hôm nay, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Sáng 17/5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đoàn kiểm tra số 7 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã làm việc, chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Đại diện đoàn kiểm tra số 7 công bố kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tại tham nhũng tại địa phương. Đồng thời cho biết, sẽ kiểm tra một số nội dung, như phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố các vụ có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế; công tác giám định tài sản trong giải quyết các vụ tham nhũng. 

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị khi đoàn kiểm tra làm việc tại Tỉnh ủy Khánh Hòa, sáng 17/5

Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa báo cáo những khó khăn, vướng mắc; hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, khẩn trương giám định, định giá tài sản liên quan các vụ án để đưa ra xét xử; có giải pháp thu hồi tối đa tài sản thất thoát cho nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã phối hợp, chuẩn bị nội dung nghiêm túc, quán triệt tinh thần chỉ đạo cũng như kế hoạch của Ban chỉ đạo. 

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị

Ông đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chấp hành nghiêm quy định về công tác kiểm tra, kế hoạch, lịch trình kiểm tra; cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời theo yêu cầu của đoàn kiểm tra; thực hiện nghiêm công tác bảo mật, an ninh, an toàn; bổ sung, hoàn thiện báo cáo trên cơ sở những nội dung được đoàn chỉ ra; tạo điều kiện để đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu các thành viên đoàn kiểm tra chấp hành nghiêm kế hoạch, quy định của đoàn và chức năng, nhiệm vụ được phân công, nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, công tâm, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh, không bao che khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và không cản trở hoạt động chung của tỉnh.

Đáp lại, ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa bày tỏ mong muốn đoàn đoàn kiểm tra sẽ có những chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu và thực hiện tốt hơn trong lĩnh vực công tác này.

Xuân Ngọc

By admin