Thứ hai, 16/5/2022, 08:00 (GMT+7)

‘Mỗi lần thay nước, bố mẹ tôi đều dùng khăn thấm nước rồi bắt con cá nằm đợi gần 10 phút như này…’, người con hài hước.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích,

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích,

Chủ dùng khắn thấm nước trong bể cá.

Chủ dùng khắn thấm nước trong bể cá.

Cá nằm 10 phút...

Cá nằm 10 phút…

... đợi để được hòa mình vào nước.

… đợi để được hòa mình vào nước.

Xuka (st)

By admin