Ngày 14-5, tại trường TH Phước Bình A, xã Phước Bình (Bác Ái), Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Chương trình kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội …

By admin