Bộ trưởng Quốc phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước và Binh đoàn 16 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, ngày 14-5 – Ảnh: MINH KHÔI

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng.

</p> <p class="">Báo cáo của Tỉnh ủy Bình Phước về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022 cho thấy Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh luôn chủ động và sớm triển khai quyết liệt, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nên cơ bản kiểm soát được tình hình.</p> <p class=""><span style="">Kinh tế – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, cũng như công tác quản lý biên giới được duy trì thường xuyên và đạt hiệu quả tốt, duy trì đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển…</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img loading="lazy" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/5/14/dsc1624-16525322862741724212743.jpg" id="img_9a936450-d383-11ec-b577-912e4e16b97c" w="6016" h="4016" alt="Bộ trưởng Quốc phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước và Binh đoàn 16 - Ảnh 2." title="Bộ trưởng Quốc phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước và Binh đoàn 16 - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="9a936450-d383-11ec-b577-912e4e16b97c" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2022/5/14/dsc1624-16525322862741724212743.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước – Ảnh: MINH KHÔI</p> </div> </div> <p class="">Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang của tỉnh Bình Phước đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang của tỉnh Bình Phước tiếp tục chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.</p> <p class="">Nhấn mạnh ý nghĩa của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất (ngày 15-5), Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn lãnh đạo, chính quyền tỉnh Bình Phước phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nhằm tạo điều kiện tổ chức thành công sự kiện.<span style=""><br /></span></p> <p class="" style="position: relative; left: 0px; top: 0px;">Chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Binh đoàn 16. Tham dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img loading="lazy" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/5/14/dsc1639-1652532171946141884675.jpg" id="img_9e12a000-d383-11ec-bc66-5543011eb0d1" w="4717" h="3195" alt="Bộ trưởng Quốc phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước và Binh đoàn 16 - Ảnh 3." title="Bộ trưởng Quốc phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước và Binh đoàn 16 - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="9e12a000-d383-11ec-bc66-5543011eb0d1" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2022/5/14/dsc1639-1652532171946141884675.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Đại tướng Phan Văn Giang đến thăm và làm việc tại Binh đoàn 16, ngày 14-5 – Ảnh: MINH KHÔI</p> </div> </div> <p class=""><span style="">Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Binh đoàn 16 đã đạt được trong thời gian vừa qua.</span></p> <p class=""><span style="">Đại tướng yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 quán triệt và thực hiện nghiêm túc, nắm vững chức năng, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ; đề nghị Binh đoàn 16 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, nhân dân và các lực lượng trên địa bàn trong việc củng cố quốc phòng – an ninh, duy trì đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển cũng như tăng cường quan hệ hữu nghị với Campuchia.</span></p> </p></div> <script> function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); } </script> <div class="post-share"> <div class="post-share-icons cf"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/14/bo-truong-quoc-phong-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-binh-phuoc-va-binh-doan-16-hanh-trang-du-hoc/" class="link facebook" target="_blank" > <i class="fa fa-facebook"></i></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/14/bo-truong-quoc-phong-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-binh-phuoc-va-binh-doan-16-hanh-trang-du-hoc/&text=B%E1%BB%99%20tr%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Qu%E1%BB%91c%20ph%C3%B2ng%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%20v%E1%BB%9Bi%20Ban%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20v%E1%BB%A5%20T%E1%BB%89nh%20%E1%BB%A7y%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20v%C3%A0%20Binh%20%C4%91o%C3%A0n%2016%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link twitter" target="_blank"> <i class="fa fa-twitter"></i></a> <a href="mailto:?subject=Bộ%20trưởng%20Quốc%20phòng%20làm%20việc%20với%20Ban%20Thường%20vụ%20Tỉnh%20ủy%20Bình%20Phước%20và%20Binh%20đoàn%2016%20%26#8211;%20Hành%20trang%20du%20học&body=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/14/bo-truong-quoc-phong-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-binh-phuoc-va-binh-doan-16-hanh-trang-du-hoc/" class="link email" target="_blank" > <i class="fa fa-envelope-o"></i></a> <a href="https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/14/bo-truong-quoc-phong-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-binh-phuoc-va-binh-doan-16-hanh-trang-du-hoc/&title=B%E1%BB%99%20tr%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Qu%E1%BB%91c%20ph%C3%B2ng%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%20v%E1%BB%9Bi%20Ban%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20v%E1%BB%A5%20T%E1%BB%89nh%20%E1%BB%A7y%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20v%C3%A0%20Binh%20%C4%91o%C3%A0n%2016%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link linkedin" target="_blank" > <i class="fa fa-linkedin"></i></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/14/bo-truong-quoc-phong-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-binh-phuoc-va-binh-doan-16-hanh-trang-du-hoc/&text&title=B%E1%BB%99%20tr%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Qu%E1%BB%91c%20ph%C3%B2ng%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%20v%E1%BB%9Bi%20Ban%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20v%E1%BB%A5%20T%E1%BB%89nh%20%E1%BB%A7y%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20v%C3%A0%20Binh%20%C4%91o%C3%A0n%2016%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link telegram" target="_blank" > <i class="fa fa-telegram"></i></a> <a href="javascript:pinIt();" class="link pinterest"><i class="fa fa-pinterest"></i></a> </div> </div> <div class="clearfix mb-3"></div> <nav class="navigation post-navigation" role="navigation" aria-label="Bài viết"> <h2 class="screen-reader-text">Điều hướng bài viết</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/14/hinh-anh-kham-xet-nha-rieng-bat-cuu-chu-tich-ubnd-tp-ha-long-hanh-trang-du-hoc/" rel="prev">Hình ảnh khám xét nhà riêng, bắt cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long – Hành trang du học <div class="fa fa-angle-double-right"></div><span></span></a></div><div class="nav-next"><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/14/di-thu-hoach-lua-mot-nguoi-dan-o-tt-hue-bi-set-danh-tu-vong-hanh-trang-du-hoc/" rel="next"><div class="fa fa-angle-double-left"></div><span></span> Đi thu hoạch lúa, một người dân ở TT-Huế bị sét đánh tử vong – Hành trang du học</a></div></div> </nav> </article> </div> <div class="media mg-info-author-block"> <a class="mg-author-pic" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/0454954d754559fca4e0d788e3b25bd3?s=150&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/0454954d754559fca4e0d788e3b25bd3?s=300&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-150 photo' height='150' width='150' loading='lazy'/></a> <div class="media-body"> <h4 class="media-heading">By <a href ="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/">admin</a></h4> <p></p> </div> </div> <div class="mg-featured-slider p-3 mb-4"> <!--Start mg-realated-slider --> <div class="mg-sec-title"> <!-- mg-sec-title --> <h4>Related Post</h4> </div> <!-- // mg-sec-title --> <div class="row"> <!-- featured_post --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/20/2-hoc-sinh-tu-vong-khi-di-tam-bien-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: 2 học sinh tử vong khi đi tắm biển – Hành trang du học"> 2 học sinh tử vong khi đi tắm biển – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th5 20, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/20/nhieu-tinh-thanh-phong-chong-dua-xe-sau-tran-chung-ket-bong-da-sea-games-31-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Nhiều tỉnh thành phòng chống đua xe sau trận chung kết bóng đá SEA Games 31 – Hành trang du học"> Nhiều tỉnh thành phòng chống đua xe sau trận chung kết bóng đá SEA Games 31 – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th5 20, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/20/kiem-lam-tiep-nhan-con-khi-tung-song-chuong-co-lan-giat-do-an-tren-tay-tre-nho-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Kiểm lâm tiếp nhận con khỉ từng sổng chuồng, có lần giật đồ ăn trên tay trẻ nhỏ – Hành trang du học"> Kiểm lâm tiếp nhận con khỉ từng sổng chuồng, có lần giật đồ ăn trên tay trẻ nhỏ – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th5 20, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> </div> </div> <!--End mg-realated-slider --> </div> <!--sidebar--> <!--col-md-3--> <aside class="col-md-3"> <aside id="secondary" class="widget-area" role="complementary"> <div id="sidebar-right" class="mg-sidebar"> <div id="block-3" class="mg-widget widget_block"><div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Bài viết mới</h2><ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/20/2-hoc-sinh-tu-vong-khi-di-tam-bien-hanh-trang-du-hoc/">2 học sinh tử vong khi đi tắm biển – Hành trang du học</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/20/dau-mua-khi-lan-ra-nhieu-nuoc-chau-au/">Đậu mùa khỉ lan ra nhiều nước châu Âu</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/20/nhung-mon-an-ky-la-nen-thu-khi-den-viet-nam-theo-lonely-planet/">Những món ăn kỳ lạ nên thử khi đến Việt Nam theo Lonely Planet</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/20/bo-sau-rieng-tham-hoa/">Bổ sầu riêng thảm họa</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/20/tin-the-gioi-20-5-quan-doi-thuy-dien-trong-tinh-trang-bao-dong/">TIN THẾ GIỚI 20-5: Quân đội Thụy Điển trong tình trạng báo động</a></li> </ul></div></div></div> </div> </aside><!-- #secondary --> </aside> <!--/col-md-3--> <!--/sidebar--> </div> </div> </main> <!--==================== FOOTER AREA ====================--> <footer> <div class="overlay" style="background-color: ;"> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-widget-area"> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div id="custom_html-2" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Khoa</h6><div class="textwidget custom-html-widget"> <ul> <li> <a href="https://fme.haui.edu.vn/">Khoa Cơ khí</a> </li> <li> <a href="https://fct.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ Hoá</a> </li> <li> <a href="https://fgd.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ may & TKTT</a> </li> <li> <a href="https://fat.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ Ô tô</a> </li> <li> <a href="https://fit.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ thông tin</a> </li> <li> <a href="https://ee.haui.edu.vn/">Khoa Điện</a> </li> <li> <a href="https://fee.haui.edu.vn/">Khoa Điện tử</a> </li> <li> <a href="https://faa.haui.edu.vn/">Khoa Kế toán - Kiểm toán</a> </li> <li> <a href="https://ffs.haui.edu.vn/">Khoa Khoa học cơ bản</a> </li> <li> <a href="https://lps.haui.edu.vn/">Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật</a> </li> <li> <a href="https://ffl.haui.edu.vn/">Khoa Ngoại ngữ</a> </li> <li> <a href="https://fbm.haui.edu.vn/">Khoa Quản lý kinh doanh</a> </li> <li> <a href="https://ft.haui.edu.vn/">Khoa Du lịch</a> </li> <li> <a href="https://cps.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo Sau đại học</a> </li> <li> <a href="https://pes.haui.edu.vn/">Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao</a> </li> <li> <a href="https://cic.haui.edu.vn/">Trung tâm Hợp tác Quốc tế</a> </li> <li> <a href="https://dtc.haui.edu.vn/">Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe</a> </li> <li> <a href="https://hfc.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo kỹ thuật HaUI-Foxconn</a> </li> <li> <a href="https://itc.haui.edu.vn/">Trung tâm Công nghệ thông tin</a> </li> <li> <a href="https://mec.haui.edu.vn/">Trung tâm Cơ khí</a> </li> <li> <a href="https://vjc.haui.edu.vn/">Trung tâm Việt Nhật</a> </li> <li> <a href="https://cce.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo thường xuyên</a> </li> <li> <a href="https://nds.haui.edu.vn/">Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh</a> </li> <li> <a href="https://cpr.haui.edu.vn/">Trung tâm Truyền thông & Quan hệ Công chúng</a> </li> <li> <a href="https://qhdn.haui.edu.vn/">Trung tâm hợp tác doanh nghiệp</a> </li> <li> <a href="https://ktx.haui.edu.vn/">Trung tâm Quản lý Ký túc xá</a> </li> <li> <a href="https://haui.edu.vn/vn/html/trung-tam-dam-bao-chat-luong">Trung tâm Đảm bảo chất lượng</a> </li> <li> <a href="https://lic.haui.edu.vn/">Trung tâm Thông tin Thư viện</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/trung-tam-khao-thi">Trung tâm khảo thí</a> </li> <li> <a href="https://hit.haui.edu.vn/">Viện nghiên cứu HaUI</a> </li> </ul></div></div><div id="custom_html-3" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Phòng</h6><div class="textwidget custom-html-widget"><ul> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-to-chuc-hanh-chinh">Phòng Tổ chức hành chính</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-dao-tao">Phòng Đào tạo</a> </li> <li> <a href="https://dsa.haui.edu.vn/">Phòng Công tác sinh viên</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/">Phòng Khoa học công nghệ</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-tai-chinh-ke-toan">Phòng Tài chính kế toán</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-quan-tri">Phòng Quản trị</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-thanh-tra-giao-duc">Phòng Thanh tra Giáo dục</a> </li> </ul></div></div><div id="custom_html-4" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Khác</h6><div class="textwidget custom-html-widget"> <ul> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/m/sitemap/module">Sitemap</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/lien-he">Liên hệ</a> </li> <li> <a href="https://dlib.haui.edu.vn/">Thư viện số</a> </li> <li> <a href="https://tuyensinh.haui.edu.vn/">Tuyển sinh</a> </li> <li> <a href="https://egov.haui.edu.vn/">Hệ thống quản lý hành chính điện tử</a> </li> <li> <a href="https://tms.haui.edu.vn/">Hệ thống TMS</a> </li> <li> <a href="https://lms.haui.edu.vn/">Hệ thống LMS</a> </li> <li> <a href="https://dttc.haui.edu.vn/vn">Trang Đào tạo tín chỉ</a> </li> <li> <a href="https://vbcc.haui.edu.vn/">Văn bằng chứng chỉ</a> </li> <li> <a href="https://nhaphoc.haui.edu.vn/">Nhập học</a> </li> <li> <a href="https://tac.haui.edu.vn/vn">Trung tâm Khảo thí</a> </li> <li> <a href="https://tv.haui.edu.vn/vn">Kênh truyền hình</a> </li> <li> <a href="https://qldt.haui.edu.vn/">Hoạt động đào tạo</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/vbpl">Văn bản pháp luật</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/de-tai-sinh-vien-nckh">Đề tài Sinh viên NCKH</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/tap-san-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc">Tập san sinh viên nghiên cứu khoa học</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/robocon-va-techshow">Robocon và Robocon Techshow</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/olympic">Olympic</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/goc-sang-tao-sinh-vien">Góc sáng tạo SV</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/giai-thuong">Giải thưởng Sinh viên NCKH</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/khai-niem-shtt">Sở hữu trí tuệ</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn">Tạp chí Khoa học Công nghệ</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/cac-so-da-xuat-ban">Tạp chí đã xuất bản</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/gioi-thieu-ve-tap-chi">Giới thiệu</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/the-le-viet-va-gui-bai">Thể lệ viết và gửi bài</a> </li> </ul> </div></div> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-bottom-area"> <div class="container-fluid"> <div class="divide-line"></div> <div class="row align-items-center"> <!--col-md-4--> <div class="col-md-6"> <div class="site-branding-text"> <h1 class="site-title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/" rel="home">Hành trang du học</a></h1> <p class="site-description"></p> </div> </div> <div class="col-md-6 text-right text-xs"> <ul class="mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""> </ul> </div> <!--/col-md-4--> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> </div> </div> </div> </div> <!--/overlay--> </footer> <!--/footer--> </div> <!--/wrapper--> <!--Scroll To Top--> <a href="#" class="ta_upscr bounceInup animated"><i class="fa fa-angle-up"></i></a> <!--/Scroll To Top--> <!-- /Scroll To Top --> <script> jQuery('a,input').bind('focus', function() { if(!jQuery(this).closest(".menu-item").length && ( jQuery(window).width() <= 992) ) { jQuery('.navbar-collapse').removeClass('show'); }}) </script> <script type='text/javascript' src='http://hanhtrangduhoc.edu.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' src='http://hanhtrangduhoc.edu.vn/wp-content/themes/newsup/js/custom.js?ver=5.8' id='newsup-custom-js'></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> </body> </html>