Một số hình ảnh do TTXVN ghi nhận:

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chiêu đãi của Tổng thống Mỹ Joseph Robinette Biden - Ảnh 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chiêu đãi của Tổng thống Mỹ Joseph Robinette Biden - Ảnh 2.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chiêu đãi của Tổng thống Mỹ Joseph Robinette Biden - Ảnh 3.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chiêu đãi của Tổng thống Mỹ Joseph Robinette Biden - Ảnh 4.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chiêu đãi của Tổng thống Mỹ Joseph Robinette Biden - Ảnh 5.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chiêu đãi của Tổng thống Mỹ Joseph Robinette Biden - Ảnh 6.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chiêu đãi của Tổng thống Mỹ Joseph Robinette Biden - Ảnh 7.

Tổng thống Mỹ Joseph Robinette Biden Jr và các Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chiêu đãi của Tổng thống Mỹ Joseph Robinette Biden - Ảnh 8.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chiêu đãi của Tổng thống Mỹ Joseph Robinette Biden - Ảnh 9.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chiêu đãi của Tổng thống Mỹ Joseph Robinette Biden - Ảnh 10.


TTXVN

By admin