Bị đề nghị truy tố vì liên quan đến vụ 3,8 triệu USD, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang xin tự nguyện khắc phục hậu quả.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận điều tra vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, điều 360, BLHS 2015.

CQĐT còn đề nghị truy tố một số cựu lãnh đạo Công ty Dược phẩm Cửu Long…

Ông Cao Minh Quang

Theo kết luận điều tra, ông Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế được Bộ giao làm Trưởng ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến thuốc Tamiflu, nguyên liệu và thuốc Oseltamivir, có trách nhiệm kiểm tra các vấn đề liên quan theo phân công của Bộ.

Sau khi kiểm tra (theo chỉ đạo của Chính phủ), phát hiện Công ty Dược Cửu Long còn nợ nhà cung cấp hơn 3,8 triệu USD, ông Quang đã không chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, làm rõ.

Sau khi Bộ Tài chính có công văn đề nghị tiếp tục làm rõ, ông Cao Minh Quang vẫn không chỉ đạo thực hiện kiểm tra, thu hồi lại cho Nhà nước số tiền Công ty Dược Cửu Long đã được giảm giá nguyên liệu, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Tại CQĐT, ông Cao Minh Quang thừa nhận, sau khi Đoàn kiểm tra phát hiện Công ty Dược Cửu Long chưa thanh toán hơn 3,8 triệu USD cho nhà cung cấp nguyên liệu, ông không chỉ đạo kiểm tra tiếp.

Khi được Bộ Trưởng Bộ Y tế phân công giải quyết kiến nghị của Bộ Tài chính về việc kiểm tra tiếp đối với khoản tiền hơn 3,8 triệu USD trước khi báo cáo Chính phủ, ông Quang đã chỉ đạo Cục Quản lý Dược thực hiện nhiều nội dung nhưng chỉ đạo không rõ ràng việc kiểm tra đối với Công ty Dược Cửu Long.

Tháng 4/2009, ông Quang đã ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ nhưng không chỉ đạo kiểm tra lại việc thanh toán tiền mua nguyên liệu của Công ty Dược Cửu Long, do nghĩ rằng việc kiểm tra tài chính là của Thứ trưởng phụ trách tài chính, không thuộc nhiệm vụ được giao, nhưng vì bận nhiều việc nên đã không đề xuất hay giao đơn vị có chức năng kiểm tra.

Ông Quang thừa nhận có thiếu sót khi không thực hiện kiến nghị của Bộ Y tế nên không biết Công ty Dược Cửu Long đã được giảm giá nguyên liệu số tiền hơn 3,8 triệu USD và xin tự nguyện khắc phục hậu quả.

T.Nhung 

By admin