Đề xuất cho phép địa phương bố trí ngân sách tham gia 3 dự án cao tốc hơn 84.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Ảnh: Q.H.

Chiều 13-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Theo tờ trình của Chính phủ, với dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng có chiều dài khoảng 188,2km, quy mô 6 làn xe. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 44.691 tỉ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu chiều dài khoảng 53,7km. Quy mô 6 – 8 làn xe. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 17.837 tỉ đồng. 

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có chiều dài khoảng 117,5km. Quy mô 4 làn xe. Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 21.935 tỉ đồng.

Các dự án sử dụng từ 5 nguồn vốn gồm vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đã được phân bổ của Bộ Giao thông vận tải;  vốn từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; nguồn ngân sách địa phương tham gia đầu tư; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021; vốn năm 2026 được ưu tiên bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

Về tiến độ của 3 dự án, dự kiến chuẩn bị dự án năm 2022; khởi công năm 2023, cơ bản hoàn thành năm 2025. 

Để triển khai dự án, Chính phủ đề nghị áp dụng một số cơ chế đặc thù gồm cho áp dụng 3 cơ chế chính sách liên quan đến chỉ định thầu, vật liệu xây dựng thông thường và phân cấp đầu tư dự án quy định tại nghị quyết 43 của Quốc hội về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế.

Đồng thời, cho phép trình trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần… Đáng chú ý, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép các địa phương được bố trí một phần ngân sách địa phương để tham gia đầu tư dự án.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhất trí với đề xuất “cho phép các địa phương bố trí ngân sách địa phương tham gia dự án”.

Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có nghị quyết của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cam kết bố trí 670 tỉ đồng, chưa có nghị quyết của HĐND các tỉnh còn lại cam kết số vốn bố trí. Do đó, đề nghị bổ sung, làm rõ để bảo đảm tính khả thi cho các dự án này.

Đề xuất cho phép địa phương bố trí ngân sách tham gia 3 dự án cao tốc hơn 84.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể – Ảnh: Q.H.

Cần nghiên cứu kỹ lưỡng, giải trình thuyết phục

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết hiện mới có tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có nghị quyết của HĐND, 7 tỉnh còn lại do “quá gấp” nên thường trực HĐND, tỉnh ủy đã thống nhất cho phép UBND tỉnh có văn bản.

</p> <p>“Hy vọng trước khi Quốc hội thảo luận sẽ có nghị quyết của các địa phương liên quan đến số vốn hơn 8.300 tỉ đồng”, ông Thể nói. </p> <p>Cũng theo ông Thể, khi phân cấp chắc chắn sẽ trình Quốc hội quy chế rõ ràng trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương để cơ bản hoàn thành các dự án này trong nhiệm kỳ này. </p> <p><span style="">Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây đều là dự án quan trọng và Bộ Chính trị đã có kết luận đồng tình với chủ trương đầu tư. </span><span style="">Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ lưỡng, giải trình thuyết phục. </span></p> <p>Ông nêu rõ thực hiện đầu tư dự án cao tốc sử dụng nguồn vốn trung ương. Trong điều kiện khó khăn, cấp bách, kết hợp vốn trung ương và vốn địa phương, nếu Quốc hội <span style="">chấp nhận sẽ coi như một cách thí điểm. </span></p> <p><span style="">“Dù là ngân sách địa phương, địa phương cam kết nhưng nếu không thực hiện được Chính phủ cũng phải chịu trách nhiệm vì địa phương cam kết với Chính phủ. Tôi đề nghị báo cáo thẩm tra trình Quốc hội nêu rõ chuyện này”, ông Huệ nêu.</span></p> <p><span style="">Ông nói thêm nguyên tắc là “không áp đặt” các địa phương bỏ vốn làm cao tốc, địa phương không làm được nói thẳng, còn n</span><span style="">ếu cam kết thế rồi mà “không có tiền sẽ dở khóc, dở cười”.</span></p> <p>Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý tính khả thi về nguồn vốn của các dự án nói trên và cho hay, thấy nhiều nội dung trong này chưa xác định. Đề nghị cơ quan giải trình đàng hoàng mới có cơ sở để Thường vụ Quốc hội quyết định.</p> <div type="RelatedOneNews" class="VCSortableInPreviewMode"> <img style="float: left; width: 150px; height: 120px; margin-right: 10px;" src="https://cdn.tuoitre.vn/zoom/150_120/2022/5/13/photo-1-16524186870031081744907-crop-16524197925421581045546.jpg" alt="Còn 38.000 tỉ đồng vốn ngân sách trung ương chưa phân bổ xong" data-cke-saved-src="https://cdn.tuoitre.vn/zoom/150_120/2022/5/13/photo-1-16524186870031081744907-crop-16524197925421581045546.jpg"/> Còn 38.000 tỉ đồng vốn ngân sách trung ương chưa phân bổ xong </p> <p class="VCObjectBoxRelatedNewsItemSapo">TTO – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết vốn ngân sách trung ương năm 2022 còn hơn 38.000 tỉ đồng tại các bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ được, và đề nghị Chính phủ báo cáo rõ nơi nào làm chưa tốt và công khai với người dân.</p> </p></div> </p></div> <script> function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); } </script> <div class="post-share"> <div class="post-share-icons cf"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/13/de-xuat-cho-phep-dia-phuong-bo-tri-ngan-sach-tham-gia-3-du-an-cao-toc-hon-84-000-ti-dong-hanh-trang-du-hoc/" class="link facebook" target="_blank" > <i class="fa fa-facebook"></i></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/13/de-xuat-cho-phep-dia-phuong-bo-tri-ngan-sach-tham-gia-3-du-an-cao-toc-hon-84-000-ti-dong-hanh-trang-du-hoc/&text=%C4%90%E1%BB%81%20xu%E1%BA%A5t%20cho%20ph%C3%A9p%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20b%E1%BB%91%20tr%C3%AD%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20tham%20gia%203%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20cao%20t%E1%BB%91c%20h%C6%A1n%2084.000%20t%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link twitter" target="_blank"> <i class="fa fa-twitter"></i></a> <a href="mailto:?subject=Đề%20xuất%20cho%20phép%20địa%20phương%20bố%20trí%20ngân%20sách%20tham%20gia%203%20dự%20án%20cao%20tốc%20hơn%2084.000%20tỉ%20đồng%20%26#8211;%20Hành%20trang%20du%20học&body=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/13/de-xuat-cho-phep-dia-phuong-bo-tri-ngan-sach-tham-gia-3-du-an-cao-toc-hon-84-000-ti-dong-hanh-trang-du-hoc/" class="link email" target="_blank" > <i class="fa fa-envelope-o"></i></a> <a href="https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/13/de-xuat-cho-phep-dia-phuong-bo-tri-ngan-sach-tham-gia-3-du-an-cao-toc-hon-84-000-ti-dong-hanh-trang-du-hoc/&title=%C4%90%E1%BB%81%20xu%E1%BA%A5t%20cho%20ph%C3%A9p%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20b%E1%BB%91%20tr%C3%AD%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20tham%20gia%203%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20cao%20t%E1%BB%91c%20h%C6%A1n%2084.000%20t%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link linkedin" target="_blank" > <i class="fa fa-linkedin"></i></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/13/de-xuat-cho-phep-dia-phuong-bo-tri-ngan-sach-tham-gia-3-du-an-cao-toc-hon-84-000-ti-dong-hanh-trang-du-hoc/&text&title=%C4%90%E1%BB%81%20xu%E1%BA%A5t%20cho%20ph%C3%A9p%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20b%E1%BB%91%20tr%C3%AD%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20tham%20gia%203%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20cao%20t%E1%BB%91c%20h%C6%A1n%2084.000%20t%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link telegram" target="_blank" > <i class="fa fa-telegram"></i></a> <a href="javascript:pinIt();" class="link pinterest"><i class="fa fa-pinterest"></i></a> </div> </div> <div class="clearfix mb-3"></div> <nav class="navigation post-navigation" role="navigation" aria-label="Bài viết"> <h2 class="screen-reader-text">Điều hướng bài viết</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/13/ong-dinh-tien-dung-lam-truong-bcd-phong-chong-tham-nhung-tp-ha-noi-hanh-trang-du-hoc/" rel="prev">Ông Đinh Tiến Dũng làm Trưởng BCĐ phòng chống tham nhũng TP Hà Nội – Hành trang du học <div class="fa fa-angle-double-right"></div><span></span></a></div><div class="nav-next"><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/13/ong-dinh-tien-dung-lam-truong-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-ha-noi-hanh-trang-du-hoc/" rel="next"><div class="fa fa-angle-double-left"></div><span></span> Ông Đinh Tiến Dũng làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội – Hành trang du học</a></div></div> </nav> </article> </div> <div class="media mg-info-author-block"> <a class="mg-author-pic" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/0454954d754559fca4e0d788e3b25bd3?s=150&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/0454954d754559fca4e0d788e3b25bd3?s=300&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-150 photo' height='150' width='150' loading='lazy'/></a> <div class="media-body"> <h4 class="media-heading">By <a href ="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/">admin</a></h4> <p></p> </div> </div> <div class="mg-featured-slider p-3 mb-4"> <!--Start mg-realated-slider --> <div class="mg-sec-title"> <!-- mg-sec-title --> <h4>Related Post</h4> </div> <!-- // mg-sec-title --> <div class="row"> <!-- featured_post --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/24/nhieu-tuyen-duong-ha-noi-un-tac-nghiem-trong-trong-mua-ra-rich-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng trong mưa rả rích – Hành trang du học"> Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng trong mưa rả rích – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th5 24, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/24/bac-bo-mua-giam-nam-bo-tay-nguyen-canh-giac-mua-da-loc-xoay-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Bắc Bộ mưa giảm, Nam Bộ, Tây Nguyên cảnh giác mưa đá, lốc xoáy – Hành trang du học"> Bắc Bộ mưa giảm, Nam Bộ, Tây Nguyên cảnh giác mưa đá, lốc xoáy – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th5 24, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/24/tin-sang-24-5-khoai-lang-chuoi-mit-tran-ra-via-he-gia-re-100-ngay-tap-trung-tieu-thu-vai-thieu-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Tin sáng 24-5: Khoai lang, chuối, mít… tràn ra vỉa hè giá rẻ; 100 ngày tập trung tiêu thụ vải thiều – Hành trang du học"> Tin sáng 24-5: Khoai lang, chuối, mít… tràn ra vỉa hè giá rẻ; 100 ngày tập trung tiêu thụ vải thiều – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th5 24, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> </div> </div> <!--End mg-realated-slider --> </div> <!--sidebar--> <!--col-md-3--> <aside class="col-md-3"> <aside id="secondary" class="widget-area" role="complementary"> <div id="sidebar-right" class="mg-sidebar"> <div id="block-3" class="mg-widget widget_block"><div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Bài viết mới</h2><ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/24/nhieu-tuyen-duong-ha-noi-un-tac-nghiem-trong-trong-mua-ra-rich-hanh-trang-du-hoc/">Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng trong mưa rả rích – Hành trang du học</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/24/ong-biden-noi-san-sang-dung-quan-su-bao-ve-dai-loan-trung-quoc-canh-bao-my-dua-voi-lua/">Ông Biden nói sẵn sàng dùng quân sự bảo vệ Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo Mỹ ‘đùa với lửa’</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/24/iran-va-venezuela-bat-tay-hoi-sinh-trung-tam-loc-dau-hang-dau-the-gioi/">Iran và Venezuela bắt tay “hồi sinh” trung tâm lọc dầu hàng đầu thế giới</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/24/le-hoi-am-nhac-fwd-music-tour-dot-chay-pho-dem-ha-long/">Lễ hội âm nhạc FWD Music Tour ‘đốt cháy’ phố đêm Hạ Long</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/24/sharon-stone-khoe-sac-voc-dinh-cao-tai-cannes-ngay-7/">Sharon Stone khoe sắc vóc đỉnh cao tại Cannes ngày 7</a></li> </ul></div></div></div> </div> </aside><!-- #secondary --> </aside> <!--/col-md-3--> <!--/sidebar--> </div> </div> </main> <!--==================== FOOTER AREA ====================--> <footer> <div class="overlay" style="background-color: ;"> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-widget-area"> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div id="custom_html-2" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Khoa</h6><div class="textwidget custom-html-widget"> <ul> <li> <a href="https://fme.haui.edu.vn/">Khoa Cơ khí</a> </li> <li> <a href="https://fct.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ Hoá</a> </li> <li> <a href="https://fgd.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ may & TKTT</a> </li> <li> <a href="https://fat.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ Ô tô</a> </li> <li> <a href="https://fit.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ thông tin</a> </li> <li> <a href="https://ee.haui.edu.vn/">Khoa Điện</a> </li> <li> <a href="https://fee.haui.edu.vn/">Khoa Điện tử</a> </li> <li> <a href="https://faa.haui.edu.vn/">Khoa Kế toán - Kiểm toán</a> </li> <li> <a href="https://ffs.haui.edu.vn/">Khoa Khoa học cơ bản</a> </li> <li> <a href="https://lps.haui.edu.vn/">Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật</a> </li> <li> <a href="https://ffl.haui.edu.vn/">Khoa Ngoại ngữ</a> </li> <li> <a href="https://fbm.haui.edu.vn/">Khoa Quản lý kinh doanh</a> </li> <li> <a href="https://ft.haui.edu.vn/">Khoa Du lịch</a> </li> <li> <a href="https://cps.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo Sau đại học</a> </li> <li> <a href="https://pes.haui.edu.vn/">Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao</a> </li> <li> <a href="https://cic.haui.edu.vn/">Trung tâm Hợp tác Quốc tế</a> </li> <li> <a href="https://dtc.haui.edu.vn/">Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe</a> </li> <li> <a href="https://hfc.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo kỹ thuật HaUI-Foxconn</a> </li> <li> <a href="https://itc.haui.edu.vn/">Trung tâm Công nghệ thông tin</a> </li> <li> <a href="https://mec.haui.edu.vn/">Trung tâm Cơ khí</a> </li> <li> <a href="https://vjc.haui.edu.vn/">Trung tâm Việt Nhật</a> </li> <li> <a href="https://cce.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo thường xuyên</a> </li> <li> <a href="https://nds.haui.edu.vn/">Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh</a> </li> <li> <a href="https://cpr.haui.edu.vn/">Trung tâm Truyền thông & Quan hệ Công chúng</a> </li> <li> <a href="https://qhdn.haui.edu.vn/">Trung tâm hợp tác doanh nghiệp</a> </li> <li> <a href="https://ktx.haui.edu.vn/">Trung tâm Quản lý Ký túc xá</a> </li> <li> <a href="https://haui.edu.vn/vn/html/trung-tam-dam-bao-chat-luong">Trung tâm Đảm bảo chất lượng</a> </li> <li> <a href="https://lic.haui.edu.vn/">Trung tâm Thông tin Thư viện</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/trung-tam-khao-thi">Trung tâm khảo thí</a> </li> <li> <a href="https://hit.haui.edu.vn/">Viện nghiên cứu HaUI</a> </li> </ul></div></div><div id="custom_html-3" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Phòng</h6><div class="textwidget custom-html-widget"><ul> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-to-chuc-hanh-chinh">Phòng Tổ chức hành chính</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-dao-tao">Phòng Đào tạo</a> </li> <li> <a href="https://dsa.haui.edu.vn/">Phòng Công tác sinh viên</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/">Phòng Khoa học công nghệ</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-tai-chinh-ke-toan">Phòng Tài chính kế toán</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-quan-tri">Phòng Quản trị</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-thanh-tra-giao-duc">Phòng Thanh tra Giáo dục</a> </li> </ul></div></div><div id="custom_html-4" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Khác</h6><div class="textwidget custom-html-widget"> <ul> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/m/sitemap/module">Sitemap</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/lien-he">Liên hệ</a> </li> <li> <a href="https://dlib.haui.edu.vn/">Thư viện số</a> </li> <li> <a href="https://tuyensinh.haui.edu.vn/">Tuyển sinh</a> </li> <li> <a href="https://egov.haui.edu.vn/">Hệ thống quản lý hành chính điện tử</a> </li> <li> <a href="https://tms.haui.edu.vn/">Hệ thống TMS</a> </li> <li> <a href="https://lms.haui.edu.vn/">Hệ thống LMS</a> </li> <li> <a href="https://dttc.haui.edu.vn/vn">Trang Đào tạo tín chỉ</a> </li> <li> <a href="https://vbcc.haui.edu.vn/">Văn bằng chứng chỉ</a> </li> <li> <a href="https://nhaphoc.haui.edu.vn/">Nhập học</a> </li> <li> <a href="https://tac.haui.edu.vn/vn">Trung tâm Khảo thí</a> </li> <li> <a href="https://tv.haui.edu.vn/vn">Kênh truyền hình</a> </li> <li> <a href="https://qldt.haui.edu.vn/">Hoạt động đào tạo</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/vbpl">Văn bản pháp luật</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/de-tai-sinh-vien-nckh">Đề tài Sinh viên NCKH</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/tap-san-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc">Tập san sinh viên nghiên cứu khoa học</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/robocon-va-techshow">Robocon và Robocon Techshow</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/olympic">Olympic</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/goc-sang-tao-sinh-vien">Góc sáng tạo SV</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/giai-thuong">Giải thưởng Sinh viên NCKH</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/khai-niem-shtt">Sở hữu trí tuệ</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn">Tạp chí Khoa học Công nghệ</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/cac-so-da-xuat-ban">Tạp chí đã xuất bản</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/gioi-thieu-ve-tap-chi">Giới thiệu</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/the-le-viet-va-gui-bai">Thể lệ viết và gửi bài</a> </li> </ul> </div></div> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-bottom-area"> <div class="container-fluid"> <div class="divide-line"></div> <div class="row align-items-center"> <!--col-md-4--> <div class="col-md-6"> <div class="site-branding-text"> <h1 class="site-title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/" rel="home">Hành trang du học</a></h1> <p class="site-description"></p> </div> </div> <div class="col-md-6 text-right text-xs"> <ul class="mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""> </ul> </div> <!--/col-md-4--> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> </div> </div> </div> </div> <!--/overlay--> </footer> <!--/footer--> </div> <!--/wrapper--> <!--Scroll To Top--> <a href="#" class="ta_upscr bounceInup animated"><i class="fa fa-angle-up"></i></a> <!--/Scroll To Top--> <!-- /Scroll To Top --> <script> jQuery('a,input').bind('focus', function() { if(!jQuery(this).closest(".menu-item").length && ( jQuery(window).width() <= 992) ) { jQuery('.navbar-collapse').removeClass('show'); }}) </script> <script type='text/javascript' src='http://hanhtrangduhoc.edu.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' src='http://hanhtrangduhoc.edu.vn/wp-content/themes/newsup/js/custom.js?ver=5.8' id='newsup-custom-js'></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> </body> </html>