Còn 38 ngàn tỉ đồng vốn ngân sách trung ương chưa phân bổ xong - Ảnh 1.

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Ảnh: Q.H

Sáng 13-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc bổ sung kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 trong nước phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương.

“Tôi đồng ý chưa xem xét quyết định việc này”

Theo tờ trình của Chính phủ đề xuất bổ sung dự toán vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2022 cho danh mục dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 8 bộ, cơ quan trung ương và 39 địa phương với tổng số vốn là hơn 18.349 tỉ đồng.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Tài chính – ngân sách cho rằng số vốn này nằm trong giới hạn cho phép của nghị quyết Quốc hội. 

Tuy nhiên, số vốn đề nghị điều hòa, bổ sung vốn đầu tư cho năm 2022 này chỉ tương đương 16% tổng số vốn dành cho đầu tư phát triển của chương trình cần được phân bổ, bổ sung dự toán, dẫn đến áp lực phải giải ngân, tăng bội chi rất lớn trong năm 2023.

Ngoài ra, nghị quyết số 43 của Quốc hội ban hành từ tháng 1-2022 nhưng đến nay Chính phủ mới đề nghị bổ sung dự toán cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, mà chưa hoàn thiện trình UBTVQH danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình là quá chậm, làm giảm hiệu quả, ý nghĩa của chương trình.

Do vậy, đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát hoàn thiện danh mục dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình, báo cáo Ủy ban TVQH xem xét, cho ý kiến.

Nêu ý kiến sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói việc vốn <span style="">ngân sách trung ương năm 2022 còn hơn 38.000 tỉ đồng tại các bộ, ngành, địa phương hiện chưa phân bổ, lý do là chưa chuẩn bị xong thủ tục đầu tư. Ông </span><span style="">đề nghị Chính phủ báo cáo rõ địa chỉ nào, ngành nào, ở đâu chưa làm xong và công bố công khai để người dân biết.</span></p> <p class=""><span style="">“Các bộ phụ trách công tác này khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trình Chính phủ có trách nhiệm thế nào, nhất là Bộ Kế hoạch – đầu tư, Tài chính v</span><span style="">ì trình đưa vào kế hoạch theo nguyên tắc đầu tư công phải có quyết định đầu tư, danh mục”, ông Huệ nói và chỉ rõ trong khi 38.000 tỉ đồng này chưa phân bổ được giờ lại đề nghị phân bổ bổ sung 18.000 tỉ đồng.</span></p> <p class=""><span style="">Ông nêu theo tờ trình 18.000 tỉ đồng là vốn điều hoà, phân bổ cho 265 nhiệm vụ chi và mỗi dự án, nhiệm vụ bình quân là 69 tỉ thì “</span><span style="">manh mún, phân tán, dàn trải rất rõ”. </span></p> <p class=""><span style="">Đồng thời, </span><span style="">nguyên tắc gói kích thích kinh tế phải có nguồn vốn kích hoạt nền kinh tế lên và trong nghị quyết 43 của Quốc hội cũng không có câu nào bố trí thu hồi vốn tạm ứng nhưng khi Chính phủ trình lên 18.000 tỉ đồng lại có cả thu hồi tạm ứng.</span></p> <p class=""><span style="">“Thường vụ Quốc hội biểu quyết tập thể tôi chấp hành nhưng cá nhân tôi không đồng tình. Cứ theo nghị quyết mà làm, không có nhân nhượng gì chỗ ấy”, ông Huệ nêu rõ.</span></p> <p class=""><span style="">Chủ tịch Quốc hội nói thêm mục tiêu năm 2022-2023 phải giải quyết phần lớn gói 347.000 tỉ đồng liên quan nhiều chính sách trong đó có đầu tư công và muốn thúc đẩy cần có điều hòa nhưng điều hòa 18.000 tỉ đồng như “muối bỏ bể, không giải quyết được vấn đề gì kích thích kinh tế”.</span></p> <p class=""><span style="">“Trong khi danh mục yêu cầu Chính phủ trình dự kiến tổng thể bố trí gói này như thế nào cũng không có. </span><span style="">Do đó, tôi đồng ý với nhiều ý kiến trong này chưa xem xét quyết định việc này”, ông Huệ nhấn mạnh và đề nghị </span><span style="">Chính phủ phải trình tổng thể bố trí danh mục của 347.000 tỉ đồng ngoài chính sách tài khóa rồi còn lại tổng đầu tư công là bao nhiêu… </span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img loading="lazy" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/5/13/anl1398-copy-16524187396181967731251.jpg" id="img_3b8b0660-d27b-11ec-a576-a7a0bd8f76f6" w="1000" h="667" alt="Còn 38 ngàn tỉ đồng vốn ngân sách trung ương chưa phân bổ xong - Ảnh 2." title="Còn 38 ngàn tỉ đồng vốn ngân sách trung ương chưa phân bổ xong - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="3b8b0660-d27b-11ec-a576-a7a0bd8f76f6" type="photo" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2022/5/13/anl1398-copy-16524187396181967731251.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ – Ảnh: Q.H</p> </div> </div> <p class=""><span style=""><b>11 bộ, cơ quan trung ương, địa phương chậm phân bổ vốn đầu tư công</b></span></p> <p class=""><span style="">Giải trình sau đó, thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Duy Đông cho biết t</span><span style="">rong kế hoạch vốn đầu tư công trung ương giao năm 2022 còn hơn 38.000 tỉ đồng chưa được phân bổ. </span></p> <p class=""><span style="">Trong đó, vốn ngân sách trung ương trong nước chưa được phân bổ là hơn 11.000 tỉ đồng thuộc 11 bộ, cơ quan trung ương và 3 địa phương gồm: V</span><span style="">ăn phòng TƯ Đảng, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ KH-ĐT, Bộ GTVT, Bộ KH-CN, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ, Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã và 3 địa phương là Cao Bằng, Đồng Nai, Quảng Nam. </span></p> <p class="">Theo ông Đông, báo cáo Chính phủ nêu đến ngày 31-3 nếu bộ, ngành, địa phương nào chưa phân bổ thì điều chuyển cho các bộ, ngành, địa phương khác tốt hơn, tuy nhiên đến ngày 31-3, các bộ ngành, địa phương chưa rà soát được. </p> <p class="">Đồng thời, nghị định 40 cho phép đến trước ngày 30-6 nếu bộ, ngành, địa phương chưa rà soát được thì phối hợp với các bộ, ngành rà soát báo cáo UB TVQH chuyển sang các bộ, ngành, cơ quan tốt hơn. </p> <p class="">Chính phủ đang dự kiến xin UB TVQH chuyển sang ngày 30-6 rà soát lại toàn bộ số vốn 38.000 tỉ đồng không phân bổ chi tiết được. </p> <p class=""><span style="">Ông Đông nói thêm, ngoài lỗi của Bộ KH-ĐT thì có</span><span style=""> cả lỗi của các bộ, ngành địa phương chưa tích cực và</span><span style=""> Chính phủ đã quyết định thành lập 6 đoàn công tác sẽ làm việc với các bộ, ngành, địa phương giải ngân thấp, chưa phân bổ được vốn. </span></p> </p></div> <script> function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); } </script> <div class="post-share"> <div class="post-share-icons cf"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/13/con-38-ngan-ti-dong-von-ngan-sach-trung-uong-chua-phan-bo-xong-hanh-trang-du-hoc/" class="link facebook" target="_blank" > <i class="fa fa-facebook"></i></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/13/con-38-ngan-ti-dong-von-ngan-sach-trung-uong-chua-phan-bo-xong-hanh-trang-du-hoc/&text=C%C3%B2n%2038%20ng%C3%A0n%20t%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BB%93ng%20v%E1%BB%91n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20trung%20%C6%B0%C6%A1ng%20ch%C6%B0a%20ph%C3%A2n%20b%E1%BB%95%20xong%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link twitter" target="_blank"> <i class="fa fa-twitter"></i></a> <a href="mailto:?subject=Còn%2038%20ngàn%20tỉ%20đồng%20vốn%20ngân%20sách%20trung%20ương%20chưa%20phân%20bổ%20xong%20%26#8211;%20Hành%20trang%20du%20học&body=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/13/con-38-ngan-ti-dong-von-ngan-sach-trung-uong-chua-phan-bo-xong-hanh-trang-du-hoc/" class="link email" target="_blank" > <i class="fa fa-envelope-o"></i></a> <a href="https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/13/con-38-ngan-ti-dong-von-ngan-sach-trung-uong-chua-phan-bo-xong-hanh-trang-du-hoc/&title=C%C3%B2n%2038%20ng%C3%A0n%20t%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BB%93ng%20v%E1%BB%91n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20trung%20%C6%B0%C6%A1ng%20ch%C6%B0a%20ph%C3%A2n%20b%E1%BB%95%20xong%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link linkedin" target="_blank" > <i class="fa fa-linkedin"></i></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/13/con-38-ngan-ti-dong-von-ngan-sach-trung-uong-chua-phan-bo-xong-hanh-trang-du-hoc/&text&title=C%C3%B2n%2038%20ng%C3%A0n%20t%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BB%93ng%20v%E1%BB%91n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20trung%20%C6%B0%C6%A1ng%20ch%C6%B0a%20ph%C3%A2n%20b%E1%BB%95%20xong%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link telegram" target="_blank" > <i class="fa fa-telegram"></i></a> <a href="javascript:pinIt();" class="link pinterest"><i class="fa fa-pinterest"></i></a> </div> </div> <div class="clearfix mb-3"></div> <nav class="navigation post-navigation" role="navigation" aria-label="Bài viết"> <h2 class="screen-reader-text">Điều hướng bài viết</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/13/xac-minh-don-to-cong-ty-vo-gop-von-trung-thau-noi-chong-lam-lanh-dao-hanh-trang-du-hoc/" rel="prev">Xác minh đơn tố công ty vợ góp vốn trúng thầu nơi chồng làm lãnh đạo – Hành trang du học <div class="fa fa-angle-double-right"></div><span></span></a></div><div class="nav-next"><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/13/cong-an-tp-hcm-xac-dinh-duoc-ke-trom-nap-chan-rac-cau-thu-thiem-2-hanh-trang-du-hoc/" rel="next"><div class="fa fa-angle-double-left"></div><span></span> Công an TP.HCM xác định được kẻ trộm nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2 – Hành trang du học</a></div></div> </nav> </article> </div> <div class="media mg-info-author-block"> <a class="mg-author-pic" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/0454954d754559fca4e0d788e3b25bd3?s=150&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/0454954d754559fca4e0d788e3b25bd3?s=300&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-150 photo' height='150' width='150' loading='lazy'/></a> <div class="media-body"> <h4 class="media-heading">By <a href ="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/">admin</a></h4> <p></p> </div> </div> <div class="mg-featured-slider p-3 mb-4"> <!--Start mg-realated-slider --> <div class="mg-sec-title"> <!-- mg-sec-title --> <h4>Related Post</h4> </div> <!-- // mg-sec-title --> <div class="row"> <!-- featured_post --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/24/lo-ngai-nhieu-linh-vuc-co-no-xau-cao-nhu-bat-dong-san-vay-tieu-dung-bot-giao-thong-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Lo ngại nhiều lĩnh vực có nợ xấu cao như bất động sản, vay tiêu dùng, BOT giao thông… – Hành trang du học"> Lo ngại nhiều lĩnh vực có nợ xấu cao như bất động sản, vay tiêu dùng, BOT giao thông… – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th5 24, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/24/vinh-phuc-nhieu-noi-chim-sau-trong-nuoc-dan-ra-duong-bat-ca-hoc-sinh-nghi-hoc-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Vĩnh Phúc: Nhiều nơi chìm sâu trong nước, dân ra đường bắt cá, học sinh nghỉ học – Hành trang du học"> Vĩnh Phúc: Nhiều nơi chìm sâu trong nước, dân ra đường bắt cá, học sinh nghỉ học – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th5 24, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/24/nhieu-tuyen-duong-ha-noi-un-tac-nghiem-trong-trong-mua-ra-rich-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng trong mưa rả rích – Hành trang du học"> Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng trong mưa rả rích – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th5 24, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> </div> </div> <!--End mg-realated-slider --> </div> <!--sidebar--> <!--col-md-3--> <aside class="col-md-3"> <aside id="secondary" class="widget-area" role="complementary"> <div id="sidebar-right" class="mg-sidebar"> <div id="block-3" class="mg-widget widget_block"><div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Bài viết mới</h2><ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/24/mc-thuy-van-don-tuoi-moi-sau-khi-roi-le-be-mac-sea-games-31/">MC Thụy Vân đón tuổi mới sau khi rời lễ bế mạc SEA Games 31</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/24/lo-ngai-nhieu-linh-vuc-co-no-xau-cao-nhu-bat-dong-san-vay-tieu-dung-bot-giao-thong-hanh-trang-du-hoc/">Lo ngại nhiều lĩnh vực có nợ xấu cao như bất động sản, vay tiêu dùng, BOT giao thông… – Hành trang du học</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/24/luc-luong-dac-nhiem-va-cuoc-chien-trong-bong-toi-ky-6-dieu-hau-tiep-tuc-gay-canh/">Lực lượng đặc nhiệm và cuộc chiến trong bóng tối – Kỳ 6: Diều hâu tiếp tục gãy cánh</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/24/vinh-phuc-nhieu-noi-chim-sau-trong-nuoc-dan-ra-duong-bat-ca-hoc-sinh-nghi-hoc-hanh-trang-du-hoc/">Vĩnh Phúc: Nhiều nơi chìm sâu trong nước, dân ra đường bắt cá, học sinh nghỉ học – Hành trang du học</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/24/hoa-hau-to-diep-ha-dien-cay-hang-hieu-sang-chanh-tai-phap/">Hoa hậu Tô Diệp Hà diện cây hàng hiệu sang chảnh tại Pháp</a></li> </ul></div></div></div> </div> </aside><!-- #secondary --> </aside> <!--/col-md-3--> <!--/sidebar--> </div> </div> </main> <!--==================== FOOTER AREA ====================--> <footer> <div class="overlay" style="background-color: ;"> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-widget-area"> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div id="custom_html-2" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Khoa</h6><div class="textwidget custom-html-widget"> <ul> <li> <a href="https://fme.haui.edu.vn/">Khoa Cơ khí</a> </li> <li> <a href="https://fct.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ Hoá</a> </li> <li> <a href="https://fgd.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ may & TKTT</a> </li> <li> <a href="https://fat.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ Ô tô</a> </li> <li> <a href="https://fit.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ thông tin</a> </li> <li> <a href="https://ee.haui.edu.vn/">Khoa Điện</a> </li> <li> <a href="https://fee.haui.edu.vn/">Khoa Điện tử</a> </li> <li> <a href="https://faa.haui.edu.vn/">Khoa Kế toán - Kiểm toán</a> </li> <li> <a href="https://ffs.haui.edu.vn/">Khoa Khoa học cơ bản</a> </li> <li> <a href="https://lps.haui.edu.vn/">Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật</a> </li> <li> <a href="https://ffl.haui.edu.vn/">Khoa Ngoại ngữ</a> </li> <li> <a href="https://fbm.haui.edu.vn/">Khoa Quản lý kinh doanh</a> </li> <li> <a href="https://ft.haui.edu.vn/">Khoa Du lịch</a> </li> <li> <a href="https://cps.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo Sau đại học</a> </li> <li> <a href="https://pes.haui.edu.vn/">Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao</a> </li> <li> <a href="https://cic.haui.edu.vn/">Trung tâm Hợp tác Quốc tế</a> </li> <li> <a href="https://dtc.haui.edu.vn/">Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe</a> </li> <li> <a href="https://hfc.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo kỹ thuật HaUI-Foxconn</a> </li> <li> <a href="https://itc.haui.edu.vn/">Trung tâm Công nghệ thông tin</a> </li> <li> <a href="https://mec.haui.edu.vn/">Trung tâm Cơ khí</a> </li> <li> <a href="https://vjc.haui.edu.vn/">Trung tâm Việt Nhật</a> </li> <li> <a href="https://cce.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo thường xuyên</a> </li> <li> <a href="https://nds.haui.edu.vn/">Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh</a> </li> <li> <a href="https://cpr.haui.edu.vn/">Trung tâm Truyền thông & Quan hệ Công chúng</a> </li> <li> <a href="https://qhdn.haui.edu.vn/">Trung tâm hợp tác doanh nghiệp</a> </li> <li> <a href="https://ktx.haui.edu.vn/">Trung tâm Quản lý Ký túc xá</a> </li> <li> <a href="https://haui.edu.vn/vn/html/trung-tam-dam-bao-chat-luong">Trung tâm Đảm bảo chất lượng</a> </li> <li> <a href="https://lic.haui.edu.vn/">Trung tâm Thông tin Thư viện</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/trung-tam-khao-thi">Trung tâm khảo thí</a> </li> <li> <a href="https://hit.haui.edu.vn/">Viện nghiên cứu HaUI</a> </li> </ul></div></div><div id="custom_html-3" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Phòng</h6><div class="textwidget custom-html-widget"><ul> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-to-chuc-hanh-chinh">Phòng Tổ chức hành chính</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-dao-tao">Phòng Đào tạo</a> </li> <li> <a href="https://dsa.haui.edu.vn/">Phòng Công tác sinh viên</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/">Phòng Khoa học công nghệ</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-tai-chinh-ke-toan">Phòng Tài chính kế toán</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-quan-tri">Phòng Quản trị</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-thanh-tra-giao-duc">Phòng Thanh tra Giáo dục</a> </li> </ul></div></div><div id="custom_html-4" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Khác</h6><div class="textwidget custom-html-widget"> <ul> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/m/sitemap/module">Sitemap</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/lien-he">Liên hệ</a> </li> <li> <a href="https://dlib.haui.edu.vn/">Thư viện số</a> </li> <li> <a href="https://tuyensinh.haui.edu.vn/">Tuyển sinh</a> </li> <li> <a href="https://egov.haui.edu.vn/">Hệ thống quản lý hành chính điện tử</a> </li> <li> <a href="https://tms.haui.edu.vn/">Hệ thống TMS</a> </li> <li> <a href="https://lms.haui.edu.vn/">Hệ thống LMS</a> </li> <li> <a href="https://dttc.haui.edu.vn/vn">Trang Đào tạo tín chỉ</a> </li> <li> <a href="https://vbcc.haui.edu.vn/">Văn bằng chứng chỉ</a> </li> <li> <a href="https://nhaphoc.haui.edu.vn/">Nhập học</a> </li> <li> <a href="https://tac.haui.edu.vn/vn">Trung tâm Khảo thí</a> </li> <li> <a href="https://tv.haui.edu.vn/vn">Kênh truyền hình</a> </li> <li> <a href="https://qldt.haui.edu.vn/">Hoạt động đào tạo</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/vbpl">Văn bản pháp luật</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/de-tai-sinh-vien-nckh">Đề tài Sinh viên NCKH</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/tap-san-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc">Tập san sinh viên nghiên cứu khoa học</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/robocon-va-techshow">Robocon và Robocon Techshow</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/olympic">Olympic</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/goc-sang-tao-sinh-vien">Góc sáng tạo SV</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/giai-thuong">Giải thưởng Sinh viên NCKH</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/khai-niem-shtt">Sở hữu trí tuệ</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn">Tạp chí Khoa học Công nghệ</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/cac-so-da-xuat-ban">Tạp chí đã xuất bản</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/gioi-thieu-ve-tap-chi">Giới thiệu</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/the-le-viet-va-gui-bai">Thể lệ viết và gửi bài</a> </li> </ul> </div></div> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-bottom-area"> <div class="container-fluid"> <div class="divide-line"></div> <div class="row align-items-center"> <!--col-md-4--> <div class="col-md-6"> <div class="site-branding-text"> <h1 class="site-title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/" rel="home">Hành trang du học</a></h1> <p class="site-description"></p> </div> </div> <div class="col-md-6 text-right text-xs"> <ul class="mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""> </ul> </div> <!--/col-md-4--> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> </div> </div> </div> </div> <!--/overlay--> </footer> <!--/footer--> </div> <!--/wrapper--> <!--Scroll To Top--> <a href="#" class="ta_upscr bounceInup animated"><i class="fa fa-angle-up"></i></a> <!--/Scroll To Top--> <!-- /Scroll To Top --> <script> jQuery('a,input').bind('focus', function() { if(!jQuery(this).closest(".menu-item").length && ( jQuery(window).width() <= 992) ) { jQuery('.navbar-collapse').removeClass('show'); }}) </script> <script type='text/javascript' src='http://hanhtrangduhoc.edu.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' src='http://hanhtrangduhoc.edu.vn/wp-content/themes/newsup/js/custom.js?ver=5.8' id='newsup-custom-js'></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> </body> </html>