Ngày 11-5, Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Thuận phối hợp với UBND phường Mỹ Hương và UBND phường Kinh Dinh (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm), tổ chức Hội nghị tư vấn đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Tại đây, người lao động có dịp tiếp cận, tìm hiểu về việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cũng như tìm hiểu về các chính sách, điều kiện xuất khẩu lao động và cơ hội làm iệc có thời hạn tại Nhật Bản, qua đó góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

Nhiều người lao động tìm hiểu việc làm tại buổi tư vấn.

By admin