Công ty xét nghiệm COVID-19 ở Thượng Hải bị điều tra vì kết quả dương tính giả - Ảnh 1.

Xét nghiệm COVID-19 ở Thượng Hải – Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, trong tuần này nhiều cư dân Thượng Hải đã viết trên mạng xã hội Weibo rằng họ nhận được kết quả dương tính giả từ Zhongke Runda, công ty điều hành 3 trung tâm xét nghiệm tại thành phố 25 triệu dân.

</p> <p>Ngày 11-5, công ty mẹ của Zhongke Runda là Shanghai Runda Medical Technology cho biết kết quả dương tính giả đã làm “dấy lên nghi ngờ về tính chính xác của dữ liệu xét nghiệm của Zhongke Runda” và giới chức thành phố đang điều tra.</p> <p>Trước đó, cơ quan y tế Thượng Hải tuyên bố mở cuộc điều tra với một “tổ chức xét nghiệm bên thứ ba” sau khi những lời phàn nàn trên mạng ngày càng nhiều.</p> <p>Một người phụ nữ cho biết con gái cô nhận kết quả xét nghiệm dương tính tại trung tâm của Runda và bị đưa đến cơ sở cách ly với điều kiện không tốt.</p> <p>Trong một số trường hợp, toàn bộ tòa nhà nơi người có kết quả xét nghiệm dương tính ở đều phải cách ly.</p> <p>Một cư dân khác cũng nhận kết quả dương tính giả từ Runda cho biết cô đã mắc bệnh sau khi trải qua 4 ngày trong khu cách ly.</p> <p>Theo công ty nghiên cứu chứng khoán Soochow Securities, có ít nhất 15 thành phố lớn trên khắp Trung Quốc yêu cầu người dân phải xét nghiệm COVID-19 từ 2 đến 7 ngày một lần.</p> <p>Một số nhà kinh tế học đã ước tính việc xét nghiệm đại trà thường xuyên có thể tiêu tốn 1,8% GDP của Trung Quốc.</p> </p></div> <script> function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); } </script> <div class="post-share"> <div class="post-share-icons cf"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/12/cong-ty-xet-nghiem-covid-19-o-thuong-hai-bi-dieu-tra-vi-ket-qua-duong-tinh-gia/" class="link facebook" target="_blank" > <i class="fa fa-facebook"></i></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/12/cong-ty-xet-nghiem-covid-19-o-thuong-hai-bi-dieu-tra-vi-ket-qua-duong-tinh-gia/&text=C%C3%B4ng%20ty%20x%C3%A9t%20nghi%E1%BB%87m%20COVID-19%20%E1%BB%9F%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%20H%E1%BA%A3i%20b%E1%BB%8B%20%C4%91i%E1%BB%81u%20tra%20v%C3%AC%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20d%C6%B0%C6%A1ng%20t%C3%ADnh%20gi%E1%BA%A3" class="link twitter" target="_blank"> <i class="fa fa-twitter"></i></a> <a href="mailto:?subject=Công%20ty%20xét%20nghiệm%20COVID-19%20ở%20Thượng%20Hải%20bị%20điều%20tra%20vì%20kết%20quả%20dương%20tính%20giả&body=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/12/cong-ty-xet-nghiem-covid-19-o-thuong-hai-bi-dieu-tra-vi-ket-qua-duong-tinh-gia/" class="link email" target="_blank" > <i class="fa fa-envelope-o"></i></a> <a href="https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/12/cong-ty-xet-nghiem-covid-19-o-thuong-hai-bi-dieu-tra-vi-ket-qua-duong-tinh-gia/&title=C%C3%B4ng%20ty%20x%C3%A9t%20nghi%E1%BB%87m%20COVID-19%20%E1%BB%9F%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%20H%E1%BA%A3i%20b%E1%BB%8B%20%C4%91i%E1%BB%81u%20tra%20v%C3%AC%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20d%C6%B0%C6%A1ng%20t%C3%ADnh%20gi%E1%BA%A3" class="link linkedin" target="_blank" > <i class="fa fa-linkedin"></i></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/12/cong-ty-xet-nghiem-covid-19-o-thuong-hai-bi-dieu-tra-vi-ket-qua-duong-tinh-gia/&text&title=C%C3%B4ng%20ty%20x%C3%A9t%20nghi%E1%BB%87m%20COVID-19%20%E1%BB%9F%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%20H%E1%BA%A3i%20b%E1%BB%8B%20%C4%91i%E1%BB%81u%20tra%20v%C3%AC%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20d%C6%B0%C6%A1ng%20t%C3%ADnh%20gi%E1%BA%A3" class="link telegram" target="_blank" > <i class="fa fa-telegram"></i></a> <a href="javascript:pinIt();" class="link pinterest"><i class="fa fa-pinterest"></i></a> </div> </div> <div class="clearfix mb-3"></div> <nav class="navigation post-navigation" role="navigation" aria-label="Bài viết"> <h2 class="screen-reader-text">Điều hướng bài viết</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/12/han-quoc-noi-trieu-tien-phong-3-ten-lua-dan-dao/" rel="prev">Hàn Quốc nói Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo <div class="fa fa-angle-double-right"></div><span></span></a></div><div class="nav-next"><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/12/ong-biden-tuong-niem-1-trieu-nguoi-my-chet-vi-covid-19/" rel="next"><div class="fa fa-angle-double-left"></div><span></span> Ông Biden tưởng niệm 1 triệu người Mỹ chết vì COVID-19</a></div></div> </nav> </article> </div> <div class="media mg-info-author-block"> <a class="mg-author-pic" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/0454954d754559fca4e0d788e3b25bd3?s=150&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/0454954d754559fca4e0d788e3b25bd3?s=300&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-150 photo' height='150' width='150' loading='lazy'/></a> <div class="media-body"> <h4 class="media-heading">By <a href ="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/">admin</a></h4> <p></p> </div> </div> <div class="mg-featured-slider p-3 mb-4"> <!--Start mg-realated-slider --> <div class="mg-sec-title"> <!-- mg-sec-title --> <h4>Related Post</h4> </div> <!-- // mg-sec-title --> <div class="row"> <!-- featured_post --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/doi-song-quoc-te/" alt="View all posts in Đời sống quốc tế"> Đời sống quốc tế </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/25/xa-sung-o-truong-tieu-hoc-my-18-tre-va-3-nguoi-lon-thiet-mang-2/" title="Permalink to: Xả súng ở trường tiểu học Mỹ, 18 trẻ và 3 người lớn thiệt mạng"> Xả súng ở trường tiểu học Mỹ, 18 trẻ và 3 người lớn thiệt mạng</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th5 25, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/doi-song-quoc-te/" alt="View all posts in Đời sống quốc tế"> Đời sống quốc tế </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/25/xa-sung-o-truong-tieu-hoc-my-18-tre-va-3-nguoi-lon-thiet-mang/" title="Permalink to: Xả súng ở trường tiểu học Mỹ, 18 trẻ và 3 người lớn thiệt mạng"> Xả súng ở trường tiểu học Mỹ, 18 trẻ và 3 người lớn thiệt mạng</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th5 25, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/doi-song-quoc-te/" alt="View all posts in Đời sống quốc tế"> Đời sống quốc tế </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/25/tiet-lo-voi-dac-vu-nghi-pham-dinh-am-sat-cuu-tong-thong-my-bi-tom/" title="Permalink to: Tiết lộ với đặc vụ, nghi phạm định ám sát cựu Tổng thống Mỹ bị tóm"> Tiết lộ với đặc vụ, nghi phạm định ám sát cựu Tổng thống Mỹ bị tóm</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th5 25, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> </div> </div> <!--End mg-realated-slider --> </div> <!--sidebar--> <!--col-md-3--> <aside class="col-md-3"> <aside id="secondary" class="widget-area" role="complementary"> <div id="sidebar-right" class="mg-sidebar"> <div id="block-3" class="mg-widget widget_block"><div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Bài viết mới</h2><ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/25/xa-sung-o-truong-tieu-hoc-my-18-tre-va-3-nguoi-lon-thiet-mang-2/">Xả súng ở trường tiểu học Mỹ, 18 trẻ và 3 người lớn thiệt mạng</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/25/xa-sung-o-truong-tieu-hoc-my-18-tre-va-3-nguoi-lon-thiet-mang/">Xả súng ở trường tiểu học Mỹ, 18 trẻ và 3 người lớn thiệt mạng</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/25/mien-bac-mien-nam-van-mua-dai-dang-mien-trung-co-nang-nong-hanh-trang-du-hoc/">Miền Bắc, miền Nam vẫn mưa dai dẳng, miền Trung có nắng nóng – Hành trang du học</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/25/tiet-lo-voi-dac-vu-nghi-pham-dinh-am-sat-cuu-tong-thong-my-bi-tom/">Tiết lộ với đặc vụ, nghi phạm định ám sát cựu Tổng thống Mỹ bị tóm</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/05/25/18-hoc-sinh-tieu-hoc-bi-tay-sung-18-tuoi-ban-chet-tai-truong/">18 học sinh tiểu học bị tay súng 18 tuổi bắn chết tại trường</a></li> </ul></div></div></div> </div> </aside><!-- #secondary --> </aside> <!--/col-md-3--> <!--/sidebar--> </div> </div> </main> <!--==================== FOOTER AREA ====================--> <footer> <div class="overlay" style="background-color: ;"> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-widget-area"> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div id="custom_html-2" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Khoa</h6><div class="textwidget custom-html-widget"> <ul> <li> <a href="https://fme.haui.edu.vn/">Khoa Cơ khí</a> </li> <li> <a href="https://fct.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ Hoá</a> </li> <li> <a href="https://fgd.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ may & TKTT</a> </li> <li> <a href="https://fat.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ Ô tô</a> </li> <li> <a href="https://fit.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ thông tin</a> </li> <li> <a href="https://ee.haui.edu.vn/">Khoa Điện</a> </li> <li> <a href="https://fee.haui.edu.vn/">Khoa Điện tử</a> </li> <li> <a href="https://faa.haui.edu.vn/">Khoa Kế toán - Kiểm toán</a> </li> <li> <a href="https://ffs.haui.edu.vn/">Khoa Khoa học cơ bản</a> </li> <li> <a href="https://lps.haui.edu.vn/">Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật</a> </li> <li> <a href="https://ffl.haui.edu.vn/">Khoa Ngoại ngữ</a> </li> <li> <a href="https://fbm.haui.edu.vn/">Khoa Quản lý kinh doanh</a> </li> <li> <a href="https://ft.haui.edu.vn/">Khoa Du lịch</a> </li> <li> <a href="https://cps.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo Sau đại học</a> </li> <li> <a href="https://pes.haui.edu.vn/">Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao</a> </li> <li> <a href="https://cic.haui.edu.vn/">Trung tâm Hợp tác Quốc tế</a> </li> <li> <a href="https://dtc.haui.edu.vn/">Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe</a> </li> <li> <a href="https://hfc.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo kỹ thuật HaUI-Foxconn</a> </li> <li> <a href="https://itc.haui.edu.vn/">Trung tâm Công nghệ thông tin</a> </li> <li> <a href="https://mec.haui.edu.vn/">Trung tâm Cơ khí</a> </li> <li> <a href="https://vjc.haui.edu.vn/">Trung tâm Việt Nhật</a> </li> <li> <a href="https://cce.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo thường xuyên</a> </li> <li> <a href="https://nds.haui.edu.vn/">Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh</a> </li> <li> <a href="https://cpr.haui.edu.vn/">Trung tâm Truyền thông & Quan hệ Công chúng</a> </li> <li> <a href="https://qhdn.haui.edu.vn/">Trung tâm hợp tác doanh nghiệp</a> </li> <li> <a href="https://ktx.haui.edu.vn/">Trung tâm Quản lý Ký túc xá</a> </li> <li> <a href="https://haui.edu.vn/vn/html/trung-tam-dam-bao-chat-luong">Trung tâm Đảm bảo chất lượng</a> </li> <li> <a href="https://lic.haui.edu.vn/">Trung tâm Thông tin Thư viện</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/trung-tam-khao-thi">Trung tâm khảo thí</a> </li> <li> <a href="https://hit.haui.edu.vn/">Viện nghiên cứu HaUI</a> </li> </ul></div></div><div id="custom_html-3" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Phòng</h6><div class="textwidget custom-html-widget"><ul> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-to-chuc-hanh-chinh">Phòng Tổ chức hành chính</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-dao-tao">Phòng Đào tạo</a> </li> <li> <a href="https://dsa.haui.edu.vn/">Phòng Công tác sinh viên</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/">Phòng Khoa học công nghệ</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-tai-chinh-ke-toan">Phòng Tài chính kế toán</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-quan-tri">Phòng Quản trị</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-thanh-tra-giao-duc">Phòng Thanh tra Giáo dục</a> </li> </ul></div></div><div id="custom_html-4" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Khác</h6><div class="textwidget custom-html-widget"> <ul> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/m/sitemap/module">Sitemap</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/lien-he">Liên hệ</a> </li> <li> <a href="https://dlib.haui.edu.vn/">Thư viện số</a> </li> <li> <a href="https://tuyensinh.haui.edu.vn/">Tuyển sinh</a> </li> <li> <a href="https://egov.haui.edu.vn/">Hệ thống quản lý hành chính điện tử</a> </li> <li> <a href="https://tms.haui.edu.vn/">Hệ thống TMS</a> </li> <li> <a href="https://lms.haui.edu.vn/">Hệ thống LMS</a> </li> <li> <a href="https://dttc.haui.edu.vn/vn">Trang Đào tạo tín chỉ</a> </li> <li> <a href="https://vbcc.haui.edu.vn/">Văn bằng chứng chỉ</a> </li> <li> <a href="https://nhaphoc.haui.edu.vn/">Nhập học</a> </li> <li> <a href="https://tac.haui.edu.vn/vn">Trung tâm Khảo thí</a> </li> <li> <a href="https://tv.haui.edu.vn/vn">Kênh truyền hình</a> </li> <li> <a href="https://qldt.haui.edu.vn/">Hoạt động đào tạo</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/vbpl">Văn bản pháp luật</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/de-tai-sinh-vien-nckh">Đề tài Sinh viên NCKH</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/tap-san-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc">Tập san sinh viên nghiên cứu khoa học</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/robocon-va-techshow">Robocon và Robocon Techshow</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/olympic">Olympic</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/goc-sang-tao-sinh-vien">Góc sáng tạo SV</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/giai-thuong">Giải thưởng Sinh viên NCKH</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/khai-niem-shtt">Sở hữu trí tuệ</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn">Tạp chí Khoa học Công nghệ</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/cac-so-da-xuat-ban">Tạp chí đã xuất bản</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/gioi-thieu-ve-tap-chi">Giới thiệu</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/the-le-viet-va-gui-bai">Thể lệ viết và gửi bài</a> </li> </ul> </div></div> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-bottom-area"> <div class="container-fluid"> <div class="divide-line"></div> <div class="row align-items-center"> <!--col-md-4--> <div class="col-md-6"> <div class="site-branding-text"> <h1 class="site-title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/" rel="home">Hành trang du học</a></h1> <p class="site-description"></p> </div> </div> <div class="col-md-6 text-right text-xs"> <ul class="mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""> </ul> </div> <!--/col-md-4--> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> </div> </div> </div> </div> <!--/overlay--> </footer> <!--/footer--> </div> <!--/wrapper--> <!--Scroll To Top--> <a href="#" class="ta_upscr bounceInup animated"><i class="fa fa-angle-up"></i></a> <!--/Scroll To Top--> <!-- /Scroll To Top --> <script> jQuery('a,input').bind('focus', function() { if(!jQuery(this).closest(".menu-item").length && ( jQuery(window).width() <= 992) ) { jQuery('.navbar-collapse').removeClass('show'); }}) </script> <script type='text/javascript' src='http://hanhtrangduhoc.edu.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' src='http://hanhtrangduhoc.edu.vn/wp-content/themes/newsup/js/custom.js?ver=5.8' id='newsup-custom-js'></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> </body> </html>