Dù đàn ong bay trước mặt nhưng người này vẫn làm liều lấy miếng sáp ăn và hậu quả là bị ong chích sưng miệng.

By admin