Theo kết luận, ông Lê Văn Danh – phó Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai – trong thời gian phụ trách, điều hành ban đã ký ban hành các quyết định điều động 4 công chức là chuyên viên đang công tác ở phòng này sang phòng khác chưa đảm bảo quy định pháp luật, để xảy ra tố cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu Ban quản lý các khu công nghiệp thu hồi các quyết định điều động công chức sai luật và bố trí việc làm phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo quyền lợi chính sách theo quy định.

Cũng theo kết luận, để xảy ra vụ việc trên, trách nhiệm chính thuộc về ông Lê Văn Danh và các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu ban hành các quyết định điều động công chức. Do đó, Ban quan lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai phải tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân và xử lý theo quy định.

By admin