TP.HCM được xếp vào nhóm trung bình thấp trong báo cáo về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp tỉnh năm 2020. Đến năm 2021 TP.HCM đã tụt xuống nhóm thấp nhất cả nước, trong khi Hà Nội tăng vọt.

By admin