Thứ tư, 11/5/2022, 10:50 (GMT+7)

Bé trai không chỉ chắp tay đơn thuần, mà còn xoạc chân cúi rạp người xuống đất quỳ lạy.

Cháu đích tôn thành khẩn cúng cụ

 

 

Mộc Trà (st)

By admin