Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 11 của UB Thường vụ Quốc hội sáng nay (11/5), về nội dung xem xét bổ sung kế hoạch phân bổ ngân sách Trung ương cho các bộ, ngành địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho hay, đây là một trong số nhóm nội dung triển khai Nghị quyết 43 về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội

Theo Nghị quyết này, yêu cầu bảo đảm điều hoà vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, nguồn vốn đầu tư công trong chương trình chính sách tiền tệ, để ưu tiên vốn cho các chương trình, dự án có tính lan toả, thúc đẩy tăng trưởng, có khả năng hấp thụ vốn…

Theo Nghị quyết 43, Chính phủ phải rà soát, hoàn thiện danh mục các dự án, chương trình sử dụng vốn từ chương trình phục hồi kinh tế và trình UB Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022, trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công 2023 để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giải ngân vốn của chương trình trong 2 năm 2022-2023.

Chủ tịch Quốc hội cho hay, đến nay, số vốn mới bổ sung thêm dự toán khoảng 18.000 tỷ đồng là “chưa nhằm nhò gì”.

“Nếu hết năm 2023 không giải ngân được thì sẽ trình Quốc hội dừng lại, vì nếu cứ chuyển nguồn thì không đúng là gói kích thích kinh tế nữa.

Chúng tôi rất băn khoăn, lo lắng. Lúc trình ai cũng nói giải ngân được trong 2 năm, cơ chế chính sách đặc thù cũng đã cho hết rồi, không hiểu lý do vì sao chậm”, Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị Chính phủ giải trình kỹ trước Quốc hội việc chậm điều hoà vốn này.

Ngoài ra, theo Nghị quyết 43, Chính phủ phải rà soát, hoàn thiện danh mục các dự án, chương trình sử dụng vốn từ chương trình phục hồi kinh tế và trình UB Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi phân bổ, nhưng tới nay vẫn chưa có danh mục này và cũng chưa báo cáo UB Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trước mắt đề nghị UB Thường vụ Quốc hội xem xét nội dung này để sử dụng vốn linh hoạt cho các dự án có khả năng giải ngân vốn nhanh, phát huy hiệu quả chương trình, nhưng Chính phủ cần sớm bổ sung danh mục tổng thể.

“Không thể quyết định nội dung chưa biết thế nào, nội dung này chưa đủ điều kiện thì Thường vụ Quốc hội  sẽ họp buổi khác để thảo luận. Chúng ta chỉ thảo luận về phân bổ vốn cho các bộ, ngành địa phương mà chưa biết toàn bộ danh mục sẽ thế nào, tức chỉ nói phần ngọn, còn gốc chưa biết”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường vụ Quốc hội thảo luận sát, chưa đủ điều kiện, chưa đủ nội dung quyết định thì cấp bách cũng cần xem xét, hoặc bố trí buổi họp khác thảo luận khi Chính phủ trình đủ hồ sơ.

Liên quan đến vấn đề này, tại báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2022 của Uỷ ban Kinh tế cho hay, việc thực hiện, tiến độ xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội còn chậm. Chưa thống nhất trình danh mục, phương án phân bổ vốn đầu tư công thuộc Chương trình và phương án điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn đầu tư công dẫn tới khó hoàn thành yêu cầu theo mốc thời hạn của Nghị quyết, ảnh hưởng đến kết quả hỗ trợ 2% cho tăng trưởng GDP năm 2022 như mục tiêu đặt ra.

Uỷ ban Kinh tế đề nghị Chính phủ cần báo cáo rõ hơn tiến độ triển khai, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân; đưa ra giải pháp đột phá, lộ trình hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội.

Hương Quỳnh

Hiện tượng thao túng giá trên thị trường chứng khoán ngày càng tinh viTrên thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh đã xuất hiện các hiện tượng thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi.

By admin