Lúc đi hết mình còn ca hát nghêu ngao nhưng khi về thì thanh niên run lẩy bẩy luôn miệng cầu khấn trên đoạn đường tối om.

By admin