Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính cho biết số vay cho ngân sách trung ương khoảng 51.320 tỉ đồng – bằng 7,9% kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt, số vay về cho vay lại khoảng 2.466 tỉ đồng – bằng 9,2% kế hoạch.

By admin