* Phóng viên: Đồng chí cho biết, để được vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg, các CSGD mầm non, tiểu học ngoài công lập phải đáp ứng các điều kiện nào?

– Đồng chí Hồ Thị Kiều Chinh: Theo nội dung Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg, đối tượng vay vốn là các CSGD mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục; nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục; trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật phải đáp ứng các điều kiện sau: Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 ít nhất 1 tháng tính đến thời điểm vay vốn, có phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động theo mẫu số 1 tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định này và được NHCSXH thẩm định. Tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm ngày 23-1-2020.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết về hồ sơ, trình tự, thủ tục và mức vay tối đa đối với CSGD mầm non, tiểu học ngoài công lập thực hiện như thế nào?

– Đồng chí Hồ Thị Kiều Chinh: Hồ sơ đề nghị vay vốn gồm: Phương án vay vốn theo mẫu số 1 tại phụ lục ban hành kèm theo tại Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg; bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động: Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non dân lập, tư thục, trường tiểu học tư thục; giấy tờ, tài liệu, chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của khách hàng hoặc giấy ủy quyền (nếu có).

Về trình tự và thủ tục cho vay, khách hàng vay vốn gửi hồ sơ đến NHCSXH nơi CSGD mầm non, tiểu học ngoài công lập đăng ký thành lập. Trong thời hạn 5 ngày làm việc đối với mức cho vay không phải đảm bảo tiền vay và 10 ngày làm việc đối với mức cho vay phải đảm bảo tiền vay kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng, NHCSXH nơi cho vay tổ chức thẩm định, phê duyệt cho vay. Đối với mức cho vay trên 100 triệu đồng, khách hàng thực hiện đảm đảo tiền vay theo quy định. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến khách hàng vay vốn biết.

Theo quy định, mục đích sử dụng vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động. Mức vốn cho vay tối đa là 80 triệu đồng/CSGD mầm non độc lập dân lập, tư thục và tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non độc lập dân lập, tư thục, tiểu học tư thục; mức cho vay cụ thể đối với mỗi trường hợp do NHCSXH nơi cho vay xác định dựa trên phương án vay vốn của khách hàng. Lãi suất cho vay 3,3%/năm, lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho hộ nghèo vay tại thời điểm vay vốn. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng; thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không vượt quá thời điểm ngày 31-12-2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg, tùy theo điều kiện nào đến trước.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

By admin