Để đảm bảo tiến độ tiêm vắc xin, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát danh sách chưa tiêm đủ mũi vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch, thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, đẩy mạnh tiến độ để hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin cho các đối tượng phải tiêm. Hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người cần tiêm trong quý II/2022, hoàn thành tiêm mũi 2 vắc xin cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi trong tháng 4/2022, hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trong Quý II/2022; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế chủ động xây dựng kế hoạch tiêm mũi 4 cho các đối tượng cần tiêm, nhất là người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), người có bệnh nền, công nhân trong khu công nghiệp, người lao động ở khu đông người; xây dựng kế hoạch tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nhân viên y tế Tp.Phan Rang-Tháp Chàm tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 5 đến 11 tuổi. Ảnh: Văn Nỷ

By admin