Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch triển khai thử nghiệm mô hình tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đối số. Tổ công tác này sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà hỗ trợ người dân chuyển đổi số.

By admin