Dịch Covid-19 đã khiến Vĩnh Phúc sụt giảm 30% nguồn đầu tư nước ngoài, tương ứng khoảng 3.000 tỷ, tuy nhiên, sự phát triển của doanh nghiệp trong nước tăng 27% đã bù vào nguồn thiếu hụt trên.

By admin