Lạc đà đứng lên loạng choạng khiến vị khách vừa ngồi lên liền ngã xuống.

By admin