Thứ bảy, 7/5/2022, 09:30 (GMT+7)

Lúc thân nhau anh em chung tiền mua cái xe đạp, xích mích với nhau nên quyết định cưa đôi.

Giận nhau anh em chia đôi xe đạp

 

 

Mộc Trà (st)

By admin