Con vật vẫn tiếp tục ngủ ngon lành dù bị sóng biển quật tơi tả.

By admin