Sáng 6/5, tại Hà Nội, Lễ Bế Giảng huấn luyện đầu khóa học viên đào tạo chính quy các học viện, trường Công an nhân dân năm học 2021-2022 đã được tổ chức

By admin