Dù đang ngủ say nhưng khi nghe thấy nhạc nổi lên đúng bài tủ là cậu bé bật dậy nhảy ngay vài điệu.

By admin