Mẹ vừa đút được một thìa vào miệng, em bé đã liên tục phì ra bằng hết.

By admin